Блог хөтлөж эхлэх болсон нь буюу учир шалтгааны тайлал нэгдүгээр бүлэг оршмой.

Нөхөр товариш Жавхлан яагаад блог хөтөлж эхлэх болов? 20 наснаас хойш замнасан “ энтерпренер + аав + багш ” замналдаа их ч олон зүйл үзэж амжилтаасаа илүү алдаа оноог их дагуулсан амьдралыг туулжээ. Өнөөдөр өглөөхөн харсан нэг зүйлээ энд сийрүүлэе.

Journalist: What is the secret of your success.
CEO: Two words.
Journalist: And, what are they?
CEO: Right decisions.
Journalist: But how do you make right decisions?
CEO: One word.
Journalist: And what is that?
CEO: Experience.
Journalist: And how do you get experience?
CEO: Two words.
Journalist: And what are they?
CEO: Wrong decisions.

Төгс хүн гэж энэ дэлхийд ч байхгүй байх. Гэхдээ төгсд ойртож яваа хүн гэж байдаг байх. Төгсд хамгийн ойртсон хүн нь маш их туршлагатай хүнийг л хэлдэг байх. Тэгвэл бусдын туршлагаас суралцах нь заавал өөрийн биеээр алдаа гаргалгүй цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө, стресс зэргийг амсалгүйгээр хэмнэх, хэмнэсэн зүйлсээ өөр туршлага хуримтлуулахдаа зарцуулж төгсд илүү хурдтайгаар ойртох боломжтой гэж би үзлээ. Өө мартсанаас дандаа БИ БИ гэсэн өнцгөөс бичих байх. Яагаад гэвэл би өөрөөсөө өөр хүнийг илүү сайн мэдэхгүй учраас.

За ингээд 3 хоногт 1 алдаанаас суралцсан бодрол оруулах бодолтой байгаа ч хэрхэхийг тэнгэр мэдэг.

Өнөөдөртөө боллоо баяртай … /хот унтаарай/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.