Starcoin är en proof-of-work blockchain som möjliggör säkra smarta kontrakt baserade på Move to power-tjänster i Web 3.0.Vi tillhandahåller den infrastruktur som kan bli en del av metaversen.

Medan vi använder proof-of-work-konceptet som Bitcoin, möjliggör vår kedja också smarta kontrakt som körs på ytterligare lager på plattformen. Vi tror att Proof of Work är överlägset andra mekanismer eftersom det belönar människor baserat på meriter och kompetens, istället för andel eller befintligt ägande. Det tillhandahåller den mest mogna och säkra tekniken för att uppnå konsensus bland decentraliserade system.

  • Hemsida https://starcoin.org/
  • Telegram. https://t.me/Starcoin_STC
  • Twitter:https://twitter.com/StarcoinSTC
  • Disharmoni:https://discord.gg/starcoin
  • GitHub: https://github.com/starcoinorg

--

--