50% lekcií je nepredaných každý deň

Ťažké remeslo je učiť

Predaj hodinových služieb je naozaj ťažké. Či už vyučujete jogu, fitness cvičenia, hodiny na gitare, hodiny maľovania alebo čokoľvek založené na hodinách, musíte sa zaoberať prázdnymi časovými intervalmi. Ako bývalý tenisový tréner a freelancer z tenisovej akadémie Johna McEnroa som chcel vytvoriť pracovné prostredie, ktoré by mi pomohlo maximalizovať svoj príjem na každý deň. Ak by som mal medzery v mojom rozvrhu, nielenže som stratil peniaze, ale som musel strácať čas čakaním na ďalšiu lekciu. Alebo niekedy, len 50% potenciálnych zákazníkov sa objavilo v mojej skupinovej lekcii a teda som zarobilpolovicu svojich potenciálnych príjmov.

Skúšal som veci, ktoré nefungovali a spôsobili viac škody ako úžitku.

Prvá vec, ktorá vám napadne, je pravdepodobne volanie ľudí. Aj keď máte dobré vzťahy so svojimi klientmi, nechcete zavolať svojim klientom 3 krát v nesprávnom čase. Pravdepodobne ich naštvete a zničíte si vzťah.

Písanie SMSiek je pravdepodobne rovnako zlý nápad. Textové správy môžu byť menej rušivé, ale ak váš klient robí niečo dôležité a dostanú správu v nesprávnom čase, výsledok bude rovnaký ako pri telefónnych hovoroch.

Mám pre vás niekoľko tipov, ktoré môžu tento problém vyriešiť

  1. Nevytvárajte stránku pre fanúšikov na Facebooku

Pravdepodobne ste si všimli, že vaša stránka na Facebooku nedostáva toľko lásky ako predtým. Dôvodom je, že Facebook neustále mení svoj algoritmus a uprednostňuje stránky fanúšikov, ktoré nakupujú propagovaný obsah. Ak nemáte veľký rozpočet rovnako ako veľké spoločnosti, mohlo by to byť ťažké ísť touto cestou.

2. Vytvorte si Facebook skupinu

Facebook oznámil na svojej Facebook F8 konferencii, že budú uprednostňovať skupiny pred iným obsahom. Ak dáte svojich klientov do skupiny, dostanú oznámenie vždy, keď vy alebo niekto iný niečo uverejní. Takto môžete vybudovať silnú komunitu okolo svojich služieb.

3. Vytvorte malé skupiny na Whatsappe

Vytvorením malých skupín môžete rýchlo určiť, či niekto chce byť v nej alebo nie. Ak opustia vašu skupinu nič sa nedeje. Budete vedieť, že to, čo sa snažíte ponúknuť, nie je pre nich. Môžete vytvoriť skupiny ako Večerná Joga a dať tam zákazníkov, ktorí zvyčajne cvičia večer. Takto viete, že je to prenich relevantné.

4. Pokúste sa nájsť rezervačný systém s kategóriami pre vaše lekcie

Ak používate rezervačný systém, ktorý je vhodný pre vaše podnikanie, viete, že sleduje správne údaje. So systémom http://sportpass.me môžete priradiť kategóriu ku každej z vašich hodín. Tým systém vie, aké aktivity majú vaši klienti radi a môže ponúknuť relevantné odporúčania. Ak napríklad máte klientov, ktorí chodia v stredu ráno na TRX a nemajú ešte rezerváciu, systém ich môže upozorniť.

rezervačný systém — kategórie

5. Použite čakacie zoznamy

Toto sa môže zdať ako samozrejmosť, ale stále existuje veľa trénerov a športových klubov, ktoré túto funkciu nevyužívajú. Dajte sa do topánok svojich zákazníkov. Máte lekciu, o ktorú máte záujem. Lekcia je plná a niekto ju zruší. Ako klient nebudete volať svojho trénera každých 30 minút, aby ste zistili, či sa otvorilo miesto. Chcete byť upozornení.

6. SportPass umožňuje vašim klientom, nájsť viac klientov

SportPass je vybavený špeciálnym linkom, ktorý je možné zdieľať. Každá lekcia má jedinečný link, ktorý možno zdieľať prostredníctvom SMS, e-mailu, Facebook Messenger, Whatsapp atď. a zobrazuje všetky informácie, ktoré nový klient potrebuje vidieť. Použitím tohto linku je ich účet prepojený s vaším rezervačným systémom a teraz majú prístup k vašim lekciám v pohodlí svojej aplikácie. Link môžete vidieť tu: https://sportpass.me/gyms/sportpass/2d896b34-1212-4571-9fc8-afe1fc8e2f1d

detail lekcie

Môžete vyzvať svojich klientov, aby pozvali svojim známich a odmeniť ich za to. Koniec koncov, vaši klienti sú vaším najlepším marketingovým kanálom, tak prečo ho nevyužívať na maximum.

Viac informácií o SportPass a jeho výhodách nájdete na stránke https://sportpass.me/sk/gyms

alebo ma kontaktujte na jay@sportpass.me pre viac informácií.

--

--

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store