Pár tipov pre trénerov a inštruktorov ako prežiť COVID-19

Určite teraz všetci prežívate ťažké časy a preto ma napadlo spísať pár tipov ako prežiť karanténu.

Ako prvé by som rád spomenul, že SportPass je na 30 dní zadarmo a keď nám napíšete na hello@sportpass.me radi Vám zadarmo verziu predĺžime.

Pár tipov, čo by sa dalo robiť v týchto ťažkých časoch a neprerušiť cvičenie.

1. Trénujte cez Video chat

Môžte využívať rôzne nástroje na video rozhovory. U nás radi využívame http://whereby.com/, ktorý umožňuje používať video hovor bez nutnosti registrácie pre zúčastnených. Ako zakladateľ hovoru sa zaregistrujete a zazdielate link, ktorý dostanete pri registrácii. Whereby má verziu pre 4 zúčastnených zadarmo, pre 12 zúčastnených PRO verziu za $9.99 čo je asi 220Kč alebo 8.50EUR.

2. Komunikujte so svojími klientami o tom, čo sa práve deje

SportPass umožňuje posielanie hromadných správ vašim klientom do aplikácie a do emailu. Navštívte v menu “Rozšírenie”, “Obchod” a Zapnite si “Novinky”

Image for post
Image for post

3. Poproste svojich klientov, aby zdieľali vaše Video lekcie

SportPass je vybavený funkciou, ktorá umožňuje každú lekciu zdieľať. Môžete si spraviť video lekcie na rezervovanie a poprosiť klientov, aby zdieľali lekciu s priateľmi. Keďže sa jedná o online cvičenie, pripojiť sa bude môcť ktokoľvek.

Image for post
Image for post

4. Predávajte permanentky za symbolickú sumu

Poproste svojich klientov, aby si kúpili parmanentku na Video lekcie. Za symbolickú sumu, môžu mať prístup na všetky lekcie a vy získate tak príjem na celý mesiac. Možnosť vytvorenia permanentky nájdete v “Zdroje” a “Platobné možnosti”.

Napadá vás funkcia, ktorá by vám momentálne pomohla? Napíšte nám a my vám ju doprogramujeme.

Za celý SportPass team vám držíme palce.

Pre viac informácií navštívte http://sportpass.me/

Written by

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store