Ledarskap och skärtorsdagen

Jag har firat skärtorsdags mässa i kyrkan idag vilket var fantastiskt. Vi var ett 80-tal människor samlade med både fotatvagning och nattvard. Jag fick lite tankar om hur Jesus var som ledare under text läsningen från Johannes 13 och under tiden som fotatvagningen sker. I min lokala kontext var det prästen, församlings ledaren som tvättade våra fötter, och det att just församlings ledaren fick mig att fundera på detta med hur Jesus var ledare.

Det lyfts ofta fram hur viktigt det är i ledarskap att vara som Jesus att han tvättade lärjungarnas fötter. Han som var Guds son tjänande sin lärjungar genom att göra en slavs jobb, att tvätta äckliga, smutsiga fötter. Men Jesus tar en tjänare gestalt. Detta lyfts ofta med all rätt fram som en bild av hur ett andligt ledarskap skall vara. Vilket jag tycker är helt rätt! Så amen och halleluja till det. Men min fundering är om det är hela bilden av Jesus ledarskap?

För jag kan tänka om vi endast lyfter fram den bilden av Jesu ledarskap på det sättet missar vi flera viktiga andra aspekter av vem Jesus var som ledare. Han var ledaren som visade när de hade fel, jag tänker på Lukas kapitel 9 när lärjungarna i sin iver tycker att det är lämpligt att kalla ner eld på en samarisk by och han tillrättavisar dem. Jesus ledarskap är den som utmanar dem i att tro, inte allra minst när han kallar ut Petrus på vattnet. Jesus säger även det som är omöjligt i våra ögon, när Petrus egentligen med mänskligt förnuft säger att Jesus inte ska behöva lida. Men Jesus väljer att gå emot lögen och är super tydlig så han säger Gå bort från mig satan.

Vad menar jag med detta då? Jo för jag menar att som alltid om vi bara tar ett av Jesus tillfällen och inte tar de andra kommer vi att ramla bort. Jag tänker det är samma om vi endast ser att Jesus tvättar fötter på lärjungar, kan vi tänka att det är endast så ett ledarskap ska vara men jag tror att det är mer än så. För om man endast har tvätta fötter bilden som ett sant ledarskap eller man kankse ens bara en har en vädligt stark betonig på det blir vi inte flummiga då? Jag är medveten om att tar man bort fotatvagningen förlorar vi vad ett sant andligt ledarskap är. För jag tänker att Jesus som är ett fulländad i allt, också visar ett fulländat och moget andligt ledarskap. I ett andligt ledarskap tror jag ska finnas, att utmana de som Herren har satt i en ledarskap att växa i tro, kalla ut när de har gjort fel, berätta när de tror på världens sätt. Men gör man endast det utan kärlek och kankse till och med utan att göra det praktiskt blir det hårt och dömande. Men här kommer fotatvagningen in. I Jesu tjänst finns allt med. Men det är alltid kärlek som sätter agendan! Jesus älskar alla människor precis som vi är kallade att älska alla människor.

Men ett sant andligt ledsarskap är att också säga vad som är rätt och fel och visa på vad Guds väg och ett lärjunga liv är. Men alltid att tvätta smustiga fötter, både fysiska och andliga. Att sätta Guds kärlek först.

Bless Johan “Dala” Dahlberg

Like what you read? Give Johan "Dala" Dahlberg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.