Size issues

Julie 30, 2016: Alhoewel ek die Suid-Afrikaanse ambassade wil vloek dat die see hulle nie kan afwas nie, voel ek nogal soos Tom Hanks in “The Terminal”. Ja, dames en here. Dié lekker ekke het gisteraand boemelaar in die lughawe gespeel. Maar ‘n bevoorregte boemelaar, bygesê. Kompleet met lugreëling, wifi-toegang en bekostigbare eetgoed. “Maar wat van ‘n hotel?!” hoor ek julle vra. Mense, julle wil nie weet hoe duur dié stad is nie! Ten spyte van Oscar-waardige smekings. Miskien sou vioolmusiek gehelp het om die ontvangsklerke van my penarie te oortuig. Was nie verbaas toe ek sien die stad was die derde duurste metropool om te besoek nie! Shame, Hong Kong het seker ‘n kompleks omdat dit net met die brons weggestap het. Darem kon ek met die hulp van Mormone (ja, ek het ‘n “kerk as laaste heenkome”-oomblik gehad!) stylvolle tweedehandse klere in die stad koop. As ek boemelaar moet speel, moet hulle my darem deur ‘n ring kan trek! Met die lughawe-trein, het ek darem ‘n lekker “strand-vibe” van die stad optel. Al het die geboue “size issues”. Rietmaer LEGO-torings wat bó hul bure wil pryk. Hierdie stad moet dringend ‘n sielkundige sien…

Weet net ek is veilig en het als nodig om deur die naweek te kom. Suid-Afrika mag dalk ‘n bedenklike ambassade-sisteem hê, maar dis die einste land wat my oor optimisme en deursettingsvermoë geleer het. En tipies Suid-Afrikaner gaan ek met my Taiwan-aankoms ‘n moese bottel wyn polish!

Like what you read? Give Jeandre du Preez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.