Neden İstanbul’u Terk Ettim?
Özgür Adem IŞIKLI
8711

Istanbul’ u terk ederken yine istanbul’ dan cok daha uzak bir sehire goc edebilir miydiniz? Eminim bunun ic tartismasini kendinizle yapmissinizdir. (Ornek antalya vb). Sapanca’ ya yakin yerler icin planlar yapan birisi olarak sordum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.