Wat het HBO kan leren van Apple Music, Greenwheels en Thuisbezorgd.nl

Flexibel, op maat, uniek, los van tijd en plaats, het kan..ook in het onderwijs!

Eindelijk thuis. Na een lange dag vol meetings op diverse locaties plofte ik neer op de bank. Een aantal minuten daarvoor had ik de Greenwheels op slot gedaan en was naar huis gelopen. Al bijna weer vergeten dat ik een auto had gebruikt liep ik naar huis en bestelde een pizza quatro stagioni.

‘Oké Siri, speel de Top 10 van deze week af’, zei ik tegen mijn iPhone die op de bank lag. Twee seconden later hoorde ik Siri de geruststellende woorden, ‘Oké Jean-Luc, hier gaan we dan!’. Heerlijk, ik ging verder waar ik was gebleven was en een half uur later werd er aangebeld, pizza!


Apple Music is goed te bedienen via Siri.

Blended Learning

De meetings die dag gingen over het veranderen van het HBO naar de eisen van deze tijd. Druk bezig met het onderzoeken van de behoeftes van de leerlingen, docenten en staf. Aan het kijken wat we konden veranderen aan de manier van lesgeven en welke behoeftes daarbij speelden. Blended learning heet het in de volksmond.

Als we het hebben over blended learning hebben we het al snel over “leuke tooltjes” als Mentimeter, Kahoot, Socrative, een goede ELO (elektronische leeromgevingen), MOOC’s (Massive Open Online Communities) of Moodle. Soms gaat het over de inhoud van de les, maar zelden gaat het om de gebruiker (de leerling en de docent).

Volgens mij komt dit doordat we onderwijs nog niet genoeg als service voor de leerling zien, maar nog steeds als een product wat je afneemt. Gek eigenlijk. Waarom, en hoe dan wel? Lees verder!

Stel je voor..

Apple Music

‘Oké Siri, speel de Top 40 van deze week’. ‘Sorry Jean-Luc, dat kan alleen op dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00. En dan alleen de Top 40 van 2004.’

Niet voor te stellen toch? Ik betaal ervoor, het is een dienst die mij kent en daarom voor mij “uniek” is. Maar het volgende scenario vinden we allemaal nog heel normaal.

‘Ik wil graag mijn les statistiek op woensdagochtend doen zodat ik in de middag kan sporten.’ ‘Dat gaat helaas niet, de les is alleen op woensdagmiddag, iedereen moet er gewoon zijn anders mis je toetsstof en haal je de toets niet.’

Thuisbezorgd.nl

Ik wil eten bestellen, maar ik kan alleen maar aardappelen, groeten en vlees bestellen. Opzich lekker, maar vandaag wil ik gewoon hamburgers met friet! Morgen wil ik best weer gezond doen, maar nu even niet. Ik bepaal wat de pot schaft, de dienst past zich aan mij aan.

Dan het volgende scenario, volgens mij weer heel normaal.

‘Statistiek snap ik nu wel, heb ik al 100x gedaan in m’n werk en in andere opleidingen. Ik wil meer weten over de praktische kant van zaken, hoe pas ik het toe in het echt en hoe gebruiken professionals dit?’

‘Stage lopen doe je in je derde jaar, we hebben af en toe wel gastsprekers die langskomen. Voor nu is het de bedoeling dat je leert wat in het boek staat en de toets haalt, dan mag je naar het derde jaar en stage lopen.”

Greenwheels

Ik wil een Greenwheels om even naar de Gamma te rijden, maar er is alleen een Ferrari beschikbaar. Dat heb ik echt niet nodig, maar dat is nou eenmaal het enige dat beschikbaar is.

Ook niet voor te stellen, maar…

“De manier hoe dit rapport is opgesteld voldoet niet aan de eisen. Alle informatie staat er wel in, maar de inhoudsopgave van je portfolio voldoet niet aan de eisen. Daarom kunnen we het niet nakijken en ben je gezakt. Heel vervelend, maar we moeten nou eenmaal de regels volgen, anders houden we onze registratie als HBO niet meer vast.”

Hoe dan wel?

Wat zou er gebeuren als we onderwijs ook als dienst zouden beschouwen? Eentje die is gemaakt voor en aansluit bij de behoeftes van de klant, de student in dit geval. Wat als we dezelfde technieken en methodes zouden gebruiken als Spotify, Greenwheels of Thuisbezorgd? Hoe zou het onderwijs er dan uitzien? Bij TinQwise gebruiken we methodes als Design Thinking en Service Design. Dit zijn de ge-eikte methodes die keer op keer hun succes bewijzen.

Bij design thinking begin je bij de doelgroep.

Belangrijk hierbij is beginnen bij de doelgroep. Wie zijn ze, wat drijft hen, waar worden ze warm van, wat hebben ze nodig, waar lopen ze tegenaan, waar ervaren ze een probleem? Dit soort vragen vormen de basis van de nieuw te ontwikkelen oplossing. Dat is iets heel anders dan beginnen bij leerdoelen, competenties, regels en voorwaarden, portfolio inhoudsopgave fetishisme en vervolgens te bedenken wat de klant eigenlijk nodig heeft.

Ja, flexibel, vraaggestuurd, device /tijd / locatie onafhankelijk onderwijs is mogelijk. Ja, we kunnen het HBO in de huidige tijd duwen door dit soort methodes te gebruiken. Ja, er is behoefte aan. Waar wachten we nog op?

Oké, maar hoe dan?

We gebruiken bij het onderzoek een aangepaste versie van Design Thinking die focust op vier onderdelen. Hier alvast een voorproefje!

1. Curriculum

Bij dit thema denken we constant na over de wisselwerking tussen de student en de aangeboden content. Heel waardevol daarbij is om aan te sluiten bij de (buitenschoolse) belevingswereld van studenten en verbanden te leggen tussen die activiteiten en de content.

2. Spaces

Bij flexibel en vraaggestuurd onderwijs hoort ook een frisse blik op de inrichting en functie van leslocaties. Deze ruimtes moeten de student ondersteunen bij de leertaak waar hij/zij op dat moment mee bezig is.

3. Processes & Tools

Binnen het onderwijs bestaan al processen en ‘tools’ die het onderwijs (in meer of mindere) mate succesvol maken. Deze processen en tools zijn meer gebaseerd op de werking van het onderwijs in z’n geheel, dan op de werking binnen een les of leeractiviteit. Soms is de ontwikkeling van een nieuwe tool essentieel om een nieuw proces te ondersteunen.

4. Systems

Elk persoon maakt deel uit van een groter geheel, of een ‘system’. Zo is elke onderwijsinstelling bij wijze van spreken een ecosysteem, waarin een balans gezocht moet worden tussen de behoeften van stakeholders en de bedrijfsvoering. Bij het (her)ontwerpen van het ‘ecosysteem’ HBO horen strategische vraagstukken als visie, missie en heldere communicatielijnen.

Het gaat echt gebeuren

Bij TinQwise hebben we inmiddels diverse onderwijsinstellingen mogen helpen bij het ontwikkelen van hun onderwijs. Zo hebben SVO (slagersvakopleiding), Fontys Venlo (international businessschool) en Windesheim Hogescholen (zorg & welzijn) inmiddels service design toegepast. Diverse andere onderwijsinstellingen zijn bij ons langsgeweest voor een inspiratiesessie over dit onderwerp. De vraag is er, zowel vanuit de student als vanuit de onderwijsinstellingen. Nu doorpakken en het gaat echt gebeuren!

Meer informatie? Neem contact op met jean-luc@tinqwise.nl of 06–86876996