Jak zrobić podcast zdalnie? (z gościem)

Jędrzej Paulus
Mar 18 · 4 min read

Mamy ciekawe czasy. Piszę ten tekst w trakcie ogólnonarodowej kwarantanny. Siedzimy w domach, pracujemy przed komputerem. Myjemy ręce, ograniczamy kontakty. A rozmawiać trzeba.

Wiele osób odkryło fakt, że w internet nie jest jedynie źródłem rozrywki. Pojawia się coraz więcej wartościowych treści, e-learning i live stają się ciekawą możliwością przekazania wiedzy.

Sytuacja wymusza pracę zdalną, ale nie przekreśla rozmów. Ani uczenia siebie i innych. Nie przekreśla też zdobywania wiedzy i podawania jej dalej. Moim przekazem jest tworzenie podcastów z ciekawymi osobami z branży IT i mobile.

Gdy mamy ograniczone możliwości przemieszczania się, a podcast sam się nie zrobi, stawiam na rozmowy zdalne. Dzięki Streamyard mogę zrobić podwójny kontent: wydarzenie — live w sieciach społecznościowych i jednocześnie podcast do moich audycji.

Oto instrukcja robienia podcastów #live na Facebooku/Linkedinie/Youtube

1. Zakładasz konto na Streamyard

Konto jest bezpłatne. Platforma Streamyard jest przeze mnie sprawdzona. Umożliwia transmisję do jednego medium: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin (jeśli masz dostęp). Po wykorzystaniu do 20 podcastów live zdecydowałem się na wykupienie rocznego pakietu.

Streamyard do robienia rozmów live na fejsie.

Link jest poniżej.

https://streamyard.com/

2. Robisz link do spotkania, kopiujesz i wysyłasz gościowi.

Link można ustawić do 7 dni przed spotkaniem. Na fejsie robi się też automatyczne wydarzenie. Możesz dodać każdy kanał, na którym masz konto. W moim przypadku najczęściej robię live na FB i YT/LI. Aby dodać kanał, użyj opcji “Destinations”, którą widać z lewej strony slajdy poniżej.

Po wejściu na profil klikasz niebieski przycisk i ustawiasz transmisję.

Dodajesz wszystkie strony/media/profile, na których chcesz mieć transmisję. Live do jednego medium jest bezpłatny. Aby dodać, kliknij w plus, który widać pod zaznaczonym profilem na facebooku. Ja wykorzystuję Streamyard do robienia podcastu Developer Wannabe oraz Escola Mobile. Po ustawieniu czasu i miejsca w sieci przechodzisz do ekranu głównego skąd możesz wejść do transmisji.

Następnie będziesz mieć ekran z informacją o możliwości wejścia do studia i możliwości stworzenia linku do spotkania.

Nie wrzucaj go na media. To link tylko dla Ciebie i gości.

Możesz go wysłać przez Gmail, możesz w końcu po prostu skopiować i przekazać gościowi przez messenger czy whatsapp.
BTW: Streamyard to aplikacja na kompa. Pokój tworzysz na komputerze, ale gość może używać komórki.

Krok przed wejściem do pokoju aplikacja sprawdza czy Streamyard wykrywa Twój mikrofon i kamerę do nagrania live na profilu społecznościowym.

Mogę polecić usunięcie wszystkiego z pola widzenia.

Warto sprawdzić, czy za Twoimi plecami nie świeci słońce lub czy nie masz tam rzeczy, których nie chcesz pokazać światu.

Jak wygląda pokój nagrań?

Widok z pokoju. Aby wyjść live, trzeba kliknąć niebieski przycisk w prawym górnym rogu.

Slajd powyżej to widok z pokoju. Gdy Twój gość wejdzie do niego, na dole pojawi się transmisja z jego kamery. Lekko zamazana. Wystarczy kliknąć w ten element, aby dodać go do rozmowy. Wygląda to jak taki Skype na sterydach.

Przed wyjściem w sieć ustawiam jeszcze kilka tematów-banerów, za pomocą narzędzi z prawej strony. Pomagają mi wrócić do głównego tematu rozmowy, gdy odbiegniemy zbyt od głównego nurtu rozmowy.

Przed startem rozmowy sprawdź nagrywanie lokalne

(czyli program do nagrywania dźwięku)

3. Każdy z uczestników rozmowy nagrywa swoją stronę oddzielnie, lokalnie na swoim komputerze, z pomocą Audacity lub Garage band (dla komputerów Mac).

Rekomenduję podłączenie zewnętrznego mikrofonu do komputera. Jeśli gość nie ma mikrofonu, mogą być słuchawki nauszne z mikrofonem lub słuchawki od telefonu. Im lepsza jakość tym lepiej.

Jak gość nie umie, to niech sobie zainstaluje Any desk albo Team Viewer i na czas nagrania da Ci dostęp do pulpitu. Ogarniesz gościowi nagranie. Możesz nawet wtedy kliknąć start.

Ważne: sprawdź w ustawieniach, czy oprogramowanie Audacity/Garage Band nagrywa mikrofon. Czasem płata nam figla i nagrywa mikrofon z laptopa.

Nagranie wygląda mniej więcej tak:

Fragment rozmowy z Olą Kunysz. Tak się robi podcast Live.

Zaczynacie rozmowę — jazda!

4. Spotkanie nagrywa się samo na FB/YT. Film traktuj jako backup.

Łatwo z tego zrobić podcast, jeśli coś nie wyjdzie z nagrywaniem audio.

6. Po spotkaniu na FB ściągasz video i wrzucasz na YouTube.

7. Video tniesz na kawałki i masz gotowe filmiki na social media (IGTV/Facebook/Twitter/Linkedin)

8. Każdy eksportuje swoją nagraną stronę do MP3 i wysyła do edycji.

To się nazywa recycling treści :) Nauczył mnie go Gary Vaynerchuk

Czapki z głów, że doczytałaś/doczytałeś! Dawaj znać, jeśli coś jest niejasne.

Znajdziesz mnie na fejsie/twitterze/linkedinie.

Jeśli nie wiesz jak się robi podcast, to mogę Ci w tym pomóc.
Pisz do mnie: jedrzej.paulus@gmail.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade