T-paita painatus

Silkkipaino eli seripaino, on luotettava ja varsin perinteinen tapa painattaa painatus mihin tahansa tekstiiliin. Silkkipaino on yleisin painomenetelmä, sillä silkkipainon lopputulos on kestävä ja laadukas. Silkkipainolla ei menetelmällä ole silkin kanssa tekemistä, vaikka nimi voisi vihjata toisin.

Painatusta varten tarvitaan kehys, jonka avulla painopinnalle väri painetaan seulakankaan läpi. Painolastan avulla väri saadaan painettua seulan lävitse, jolloin väri painautuu painopinnalle. Osan jonka kaavio peittää jää värivapaaksi. Painokulmalla, seulakankaan tiheydellä ja kaavion paksuudella voidaan vaikuttaa kuinka, paljon väriä painetaan painatuksessa. Nykypäivänä valotuskaavio on yleisin menetelmää. Valotuskaaviolla ultraviolettivalolla ja valoherkänemulsion avulla tuotetaan kuvio seulalle, joka kovettuu.

Silkkipainolla on mahdollista painattaa erittäin tarkka kuva ja pitkäkestoinen painatus tekstiiliin. Painatus paidalla kestää koko t-paidan eliniän hyvän laatuisena. Vaikkakin aurinko ja peseminen haalista paidan painatusta ja itse paitaa.

Kun painetaan suuria määriä paitoja tai muita tekstiilejä silkkipaino on yleensä paras ja järkevin tapa. Painatus kappaleen hinta pysyy tehokkaana ja tekstiili itse ei kärsi painatuksessa. T-paita painatus on yksilöllinen ja tarvitsee omat työkalut jokaista painatusta varten. Tämä vaikuttaa hinnoitteluun suuresti ja on syytä tehdä tarjouspyyntöjä t-paita painatusta tilatessa.

Maailmassa ja Suomessa silkkipainon perinteet ovat pitkät. Jo 1930-luvulla Suomeen tuotiin silkkipaino painamista varten. Ensimmäisenä yrityksenä silkkipainon käyttämisen alopitti Kromipaino Oy, joka painatti silkkipainon avulla etikettejä. Myöhemmin 1950-luvulla alussaa Marimekko aloitti silkkipainon avulla toimintansa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.