เห็นราคา OMG บน Mac ได้ตลอด

เมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปแสดงความยินดีน้อง ๆ EventPOP กับการได้รับเงินลงทุน Series A จาก InVent และ Beacon Venture เจอน้องหนุ่ม Manassarn Manoonchai co-founder EventPop ที่ถือ omg tokens อยู่เหมือนกัน

ปัญหาของนักเทรด OMG หรือ ETH ที่ขึ้นลงเร็วมาก ๆ ในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา พวกเราที่ทำงานประจำ มักจะต้องคอยเปิดดูราคากันบ่อย และปัญหาคือ โหลดเว็บช้า, session หลุด ต้อง login ใหม่, หรือเว็บล่มหายไปเลย lol

นี่เลยใช้ script ruby ที่หนุ่มเค้าเขียนใช้ร่วมกับ Bitbar https://github.com/narze/bitbar-bx

OMG bar

Script นี้สามารถแก้ไขได้หมดทั้ง สกุล pair, interval time, volum, etc ซึ่งที่แชร์ไว้บน GitHub เป็น THB-OMG เพื่อนบางคนเปลี่ยน pair และเทียบกับตลาดอื่นที่มี API ให้ด้วย

เช่น THB-ETH เทียบราคาบน BX และ Coinbase โดย Carlos (https://github.com/caherrerapa)

by https://github.com/caherrerapa

วิธีติดตั้ง

  1. Install Bitbar.app https://getbitbar.com/
  2. Download ไฟล์ bx_in_th.15s.rb จาก GitHub
  3. Open Bitbar
  4. Load ไฟล์ **.rb ที่โหลดมาไว้บน Macbook

there we go!!

Script by https://github.com/narze/
Like what you read? Give I am Jeng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.