Jenny Wenzer Dahlgren
Jenny Wenzer Dahlgren

Jenny Wenzer Dahlgren

Arbetar på vardagslivets struktur, coachar i adhd och i att finna den inre principen. Läser om inre världar och skriver om hur vi kan förstå oss själva.