En venstrefløj, som er ved at rive sig selv over for, at tilpasse sig højrefløjens niveau
Kaj Schougaard
22

Som SF’er ved jeg selvfølgelig hvem Leif Donbæk er — og at kalde ham parti-kammerat, vil være at ophøje ham til noget, han ikke er den mindste smule i nærheden af at fortjene. Al hans retorik og alle hans holdninger peger mod en “moderne venstreorienteret” AKA den type politikere, dog godt nok primært socialdemokrater som Blair, Nyrup og Gerhard Schröder, men saftsuseme også folk som Pia Olsen Dyhr, der ikke har politisk eller ideologisk kompas og som derfor har kastet alle deres politiske æg i den fejlopfattelse, at “den tredje vej” er farbar. At kalde hans værdigrundlag socialistisk ville være det samme som at kalde Paven muslim eller Pamela Anderson jomfru!

Jeg behøver ikke at uddybe det, for det har du gjort så fremragende allerede. Manden er som et skib uden ror — han driver formålsløst omkring i et parti, som han åbenlyst gerne så ændret til noget, vi ikke bør være.

Like what you read? Give Jens Svarre-Ankjær a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.