Blanke Othello op simpel decor met muzikale intermezzo’s

Othello (Koen De Sutter) is doodverliefd op zijn vrouw, Desdemona (Julia Akkermans).

De klassieker ‘Othello’, gespeeld door Anastacia uit het Huis Anubis en Kulderzipken. Shakespeare zou het geweten moeten hebben. Othello, normaal een zwarte Moor, wordt gespeeld door een de blanke Koen De Sutter. Simpel decor en lichten, maar dat alles is perfect om het ingewikkelde verhaal haarfijn en pakkend te brengen.

Met zwart rond zijn ogen komt Koen De Sutter het podium op, neemt hij z’n cello en gaat hij naast de pianiste staan. Ze spelen een kort stukje waarna de hele cast met zang invalt. De toon is gezet. Die muzikale intermezzo’s komen vaker voor in ‘Othello’ door Toneelgroep Maastricht. De herwerking door regisseur Jibbe Willems van de klassieker van Shakespeare uit 1604 werd in 2015 al gespeeld door toneelgroep Maastricht, maar door het grote succes toen wordt de opvoering nog tot 15 december dit jaar opgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Op 17 november was het Cultuurcentrum in Hasselt de plaats waar de Moor Othello smoorverliefd is op Desdemona, en waar de sluwe Jago zijn plannetje probeert te doen uitkomen.

Michaël Pas speelt de rol van Jago alsof hij ze zelf heeft geschreven. De sluwheid en valsheid van Jago beeldt hij perfect uit in zijn lichaamstaal, handgebaren en gelaatsuitdrukkingen. Jago’s vrouw, Emilia, wordt gespeeld door Sanne Samina Hanssen. Als dienstmeisje en vrouw van Jago is Emilia bijna altijd enorm rustig, en dat speelt Hanssen perfect. Tegen het einde van de plot is ze echter enorm boos, maar daar is de geloofwaardigheid van Hanssen iets minder. De hoofdrol is weggelegd voor Koen De Sutter, die Othello speelt. De Sutter, die ouder is dan de meeste van zijn mede protagonisten, is niet zwart zoals in de originele voorstelling van Shakespeare. Het feit dat hij een minderwaardige Moor is wordt er wel dubbel en dik ingewreven. Dat is ook nodig om het hele verhaal mee te krijgen. De glansrol van de prachtige Desdemona is weggelegd voor de minstens even prachtige Julia Akkermans. De trouwheid en levenslust van Desdemona speelt ze pér-fect. Haar prachtige blonde haren, haar bleke huid en haar blauwe ogen stralen haar maagdelijke, onschuldige maar toch energieke karakter uit. Andere rollen zijn weggelegd voor Daan Van Dijsseldonk als de verleider Cassio en Mieneke Bakker speelt zijn geliefde Bianca. De goedgelovige Rodrigo wordt gespeeld door Michel Sluysmans.

Het decor was simpel, maar werd perfect gebruikt. Een kamer met een muur van plexiglas deed onder andere dienst als struik, gevangenis en hemel. De lichten die gericht stonden op het podium werden subtiel gebruikt, maar het verschil tussen dag en nacht was goed duidelijk. Tegen het einde van de voorstelling worden de spanning en de emoties van de acteurs versterkt door het lichtspel. Simpel decor en simpel gebruik van de lichten, maar een steengoede voorstelling van 3 uur die nooit verveelde die met een staande ovatie beëindigd werd.

Jente Haesevoets

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.