Sinds 2015 trekt de arbeidsmarkt in Vlaanderen opnieuw aan. Vorig jaar werden bij de VDAB 226.671 vacatures aangemeld, ruim een kwart meer dan het jaar voordien. Voor bepaalde jobaanbiedingen wordt het steeds lastiger om voldoende of geschikte kandidaten aan te trekken. Liefst 54 beroepen belandden in 2016 op de zogenaamde knelpuntberoepenlijst, waaronder rijinstructeur.

Rijinstructeur Jan Van Linden over de hervorming van de rijopleiding

‘Hervorming rijopleiding brengt ook rijinstructeurs in lastig parket’

‘Het rijexamen is naar de vaantjes’, zegt Jan Van Linden, rijinstructeur van JVL Drive, als reactie op de hervorming van de rijopleiding die op 1 juni van kracht gaat. ‘De hervorming zal niet alleen de druk bij beginnende chauffeurs verhogen, maar ook heel wat instructeurs en examinators in een lastig parket brengen. Dat zal de populariteit van de job, die al op een laag pitje staat, niet ten goede komen.’

Volgens Jan Van Linden zal Weyts’ hervorming de werkdruk bij rijinstructeurs verhogen

Op 1 juni treedt de hervormde rijopleiding in werking. De kandidaat-chauffeurs zullen onder andere zes manoeuvres moeten beheersen. Tot op heden waren dat er slechts twee. ‘Dat is niet alleen belastend voor de beginnende chauffeurs’, vindt Jan Van Linden van JVL Drive, ‘maar ook heel vervelend voor instructeurs en examinators. Zij moeten namelijk de nieuwe manoeuvres, waaronder parkeren tussen twee wagens, op straat oefenen. Dat zal veel boze blikken van bewoners opleveren. Die willen natuurlijk niet dat leerling-chauffeurs bij hun auto komen oefenen, uit angst voor schade.’

Volgens Van Linden zou het oude systeem, waar hekken gebruikt werden om de manoeuvres te oefenen en te beoordelen, beter opnieuw worden ingevoerd. ‘Zo worden wij niet weggestuurd door boze bewoners tijdens het oefenen en hoeven kandidaat-chauffeurs niet bang te zijn dat ze schade zouden toebrengen aan andere wagens tijdens het manoeuvreren. Bovendien hoeven examinators de afstand tussen twee wagens niet op het zicht in te schatten, waardoor ook zij weer heel wat minder onder druk komen te staan’, aldus Van Linden.

Deze hervorming van minister Ben Weyts is weliswaar bedoeld om het aantal verkeersdoden bij beginnende chauffeurs te doen dalen, maar wordt duidelijk niet met warm applaus onthaald bij de instructeurs en examinators. ‘De flexibele uren, met onder andere weekend- en avondwerk, zwakten de interesse voor ons beroep al af. Deze maatregel, die ons enkel extra stress zal bezorgen, maakt het er alleen maar erger op.’

‘Nu, rijinstructeur is nooit echt een populair beroep geweest’, vervolgt Van Linden. ‘Het examensysteem was bijvoorbeeld overdreven ingewikkeld. Als je gezakt was op één onderdeel van het praktijkgedeelte, moest je heel het theoriegedeelte opnieuw doen. Zelfs als je op alle andere onderdelen van de praktijk geslaagd was. Veel studenten haakten dan ook snel af.’

Zelf had Van Linden voldoende doorzettingsvermogen om zijn opleiding af te maken. ‘Ik was al van kinds af aan geïnteresseerd in auto’s. Ik kon urenlang door het raam naar de voorbijrijdende auto’s kijken zonder me te vervelen’, vertelt hij. ‘Die interesse en passie is gebleven, zelfs tijdens de zware examenperiodes.’

Na ruim tien jaar lesgeven op zijn oud-stageplaats, besloot Van Linden uiteindelijk om zelfstandige te worden. ‘Er waren geen doorgroeimogelijkheden meer. Bovendien wilde ik graag mijn uren zelf kunnen invullen, zodat ik bijvoorbeeld niet meer elke zaterdag tussen 10u en 18u moest werken. In combinatie met een deeltijdse job heb ik nu voldoende inkomsten én doe ik wat ik het liefste doe.’

Op de vraag of het beroep rijinstructeur zal uitsterven, antwoordt Van Linden: ‘Ik betwijfel het. Er zullen altijd wel autogeeks zoals ik zijn die zich willen blijven inzetten om leerling-chauffeurs door het examen te loodsen. De vreugde en dankbaarheid wanneer leerlingen slagen op het examen zijn namelijk echt goud waard. De extra druk die Weyts’ maatregel me bezorgt, neem ik er dan zelfs graag bij.’

Jeroen Poelmans

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.