Jeg vil overvinde min flyskræk så jeg kan komme afsted, jeg vil ikke lade mig begrænse..
Om at have flyskræk, om at drikke cortado i Madrid, og om at løbe en tur i Madrid
Kaspar Fuglsang
11

Tag afsted! Byen er rigtig fed, skøn løbeby, fantastisk madby og en helt og aldeles usnobbet stemning. Vi boede lige til “højre” for Metropolis/Gran Via, i Chueca. 😀👍

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.