Er woont een Picasso in Oost-Vlaanderen

Gilles Van Schuylenbergh is een beeldend kunstenaar uit Aalst die fotografie en schilderkunst samenbrengt tot één geheel. Hij wil aantonen dat zelfs de lelijkste objecten mooi kunnen zijn. Van Schuylenbergh gaat hiervoor op zoek naar niet-alledaagse locaties of objecten waar hij een fotocollage van maakt. Deze collage gebruikt hij als basis voor zijn kubistische kunstwerken. Hij verwerkt de foto’s aan de hand van surrealistische patronen en structuren tot onverwacht mooie composities.

Lichtstraal Duparc:

Één van Van Schuylenberghs bekendste werken is ‘Lichtstraal Duparc’. Het werk is gebaseerd op een vervallen kousenfabriek uit Aalst. Het is een zeer groot schilderij dat is opgedeeld in verschillende vlakken. Hoewel de ruimte volledig verknipt is, blijft de samenhang behouden. Van Schuylenbergh gebruikt hiervoor verschillende compositorische elementen.

Opdeling

Wanneer je naar het canvas kijkt, springt de lichtstraal meteen in het oog. Het is het onderwerp van het kunstwerk en het verdeelt het schilderij diagonaal in twee delen. Een andere belangrijke verdeling is onder en boven. Alles onderaan het schilderij is grond, alles bovenaan het schilderij is plafond. Dat lijkt evident, maar door de kubistische stijl die Van Schuylenbergh hanteert, heeft het oog even de tijd nodig om de compositie te vatten.

Diepte

Wat het schilderij zo uniek maakt, is de manier waarop Van Schuylenbergh met de diepte speelt. Een mooi voorbeeld hiervan is de diepte rechts op het schilderij. Hij laat die overvloeien naar een vlak stuk links in beeld. De overgang wordt subtiel gecamoufleerd door de hoop puin die hij centraal in het schilderij plaatst.

Kleur

De kunstenaar springt zeer creatief om met kleur. De foto’s waarop hij zich baseert, worden op verschillende manieren genomen. Hij gebruikt voor sommige foto’s zijn flits. Dit leidt er toe dat hij in zijn kunstwerk gebruik gaat maken van Clair-Obscur. Hierdoor worden de licht-donkercontrasten sterker uitgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. Het geheel van het schilderij wordt dan weer versterkt door de continuïteit van de kleuren. Een voorbeeld hiervan zijn de blauwe kleuren die bovenaan terug te vinden zijn in de bakken, deze laat hij langzaam aan terugkeren naar beneden toe.

Gilles Van Schuylenbergh is misschien niet de bekendste Belgische kunstenaar, maar er ligt hem zeker een mooie toekomst te wachten. Wie zich volledig wil onderdompelen in de wereld van Van Schuylenbergh kan terecht op: http://gillesvanschuylenbergh.weebly.com

Jesse Oyen

Like what you read? Give 3 JOU a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.