In het kielzog van de gladiatoren

In het Gallo — Romeins museum in Tongeren kan je nog tot en met 3 april 2016 terecht voor de tijdelijke tentoonstelling ‘Gladiatoren — Helden van het Colosseum’. Aan de hand van een interactieve tentoonstelling word je helemaal ondergedompeld in de wereld van de Romeinse krijgers.

Het Gallo-Romeins museum in Tongeren heeft zijn benedenverdieping omgevetoverd tot een waar belevingscentrum. Bij het afdalen van de trappen neemt de spanning meteen toe. In de verte klinkt het geluid van vechtende zwaarden. Het wordt meteen duidelijk dat dit geen traditionele expositie wordt. Tal van interactieve voorstellingen zorgen voor een unieke ervaring. De hele tentoonstelling lijkt het alsof je zelf in de arena staat.

Unieke vondsten

De tentoonstelling begint met de geschiedenis van de gladiatoren. Dit theoretisch gedeelte wordt op een boeiende manier uitgelegd aan de hand van tekstpannelen, interactieve schermen en een audiogids. Ter verduidelijking en als bewijs van de theorie heeft de expositie tal van unieke vondsten tentoongesteld. Veel van deze stukken verlaten voor het eerst het museum waar ze vandaan komen. Onder de de artefacten bevinden zich onder meer reliëfs, schilderwerken en voorwerpen die de gladiatoren gebruikten.

De tentoonstelling hecht veel belang aan het visuele aspect.

Sterren van hun tijd

Maar wie zijn die gladiatoren nu juist? Wie denkt dat gladiatoren slaven zijn die vechten voor hun vrijheid, wordt in het tweede deel van de expositie verrast. De gladiatoren waren de sterren van hun tijd en bovendien waren er verschillende types. Voor veel gladiatoren was het juist een hele eer om te vechten in het amfitheater. Daarom stapten ze uit vrije wil in de arena. Om het gevecht te winnen, moest men goed voorbereid zijn. Ook hier maakt men gebruik van interactieve voorstellingen en vondsten om aan te tonen hoe de voorbereiding verliep en met welke uitrusting ze ten strijde trokken. Er is tevens een ruimte waarin verschillende objecten uit de gladiatorenschool van Pompeï te vinden zijn. Deze objecten zijn nog in zeer goede staat omdat ze nooit tijdens gevechten gebruikt zijn.

De objecten uit de gladiatorenschool te Pompeï bevinden zich nog in perfecte staat.

Voetbalstadion

In het derde deel van de tentoonstelling gaat men dieper in op de plaats van het gebeuren: het amfitheater. Zo’n arena valt te vergelijken met een voetbalstadion. En ja, ook in Tongeren zou er eentje hebben gestaan. Hiervan zijn echter geen sporen gevonden. De ongeveer 300 amfitheaters waar men wel bewijs van heeft, worden op een originele manier voorgesteld door middel van een reusachtige wereldkaart die voorzien is van foto’s. Hierop worden de arena’s voorgesteld met telkens wat informatie ter verduidelijking. De meest gekende arena is ongetwijfeld het Colosseum. Het museum voorziet een aparte ruimte waarin dieper wordt ingegaan op dit monument.

Vrouwen en dieren

Nadat de bezoeker weet wie de gladiatoren zijn en waar ze vechten, gaat men dieper in op het spektakel zelf. Een dag in het amfitheater was rijkelijk gevuld. Het foute idee van slaven die onderling vechten voor hun vrijheid wordt hier nogmaals weerlegd. De voortdurende terugverwijzingen die de tentoonstelling hanteert, scheppen een duidelijk beeld.

Multimedia zijn de hele tentoonstelling nooit ver weg.

Niet alleen mannen, ook dieren en vrouwen maakten deel uit van het gebeuren. In dit deel van de expositie wordt een dagje amfitheater voorgesteld. De kennis van de bezoeker wordt aan de hand van duidelijke illustraties verruimd. De multimedia, die heel de tentoonstelling nooit ver te zoeken zijn, tonen nog meer details.

Apotheose

Met al deze informatie op zak is de nieuwsgierigheid groot om zelf eens in zo’n amfitheater te zitten. De tentoonstelling speelt hier op in door de expositie af te sluiten met een verduisterde ruimte waarin je wordt ondergedompeld in de euforische sfeer die in de arena hing. Aan de hand van een hoofdtelefoon worden de geluiden vanuit de arena op een geweldige manier nagebootst. Jammer genoeg versterken de visualisaties deze beleving niet. Een kleine domper op de voorstelling die voor de rest tot in de puntjes verzorgd is.

De tentoonstelling Gladiatoren — Helden van het Colloseum is er eentje die de kennis van elke bezoeker verruimd. Jong en oud kan er terecht om zich aangenaam te laten verrassen. Door middel van een aangepaste tour voor kinderen (inclusief workshops) is het de perfecte uitstap voor het gezin. Wie zich wil onderdompelen in de wereld van de gladiatoren moet echter snel zijn. De tentoonstelling loopt nog tot en met 3 april 2016. Wie meer wil weten kan surfen naar www.galloromeinsmuseum.be.

Foto’s: www.galloromeinsmuseum.be

Jesse Oyen

Like what you read? Give 3 JOU a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.