Jihan Yin
Jihan Yin

Jihan Yin

Second-year computer scientist at UC Berkeley, aspiring machine learning engineer.