Sygdomslære lektion 4.6

Kære studerende

Her er linket til dagens sygdomslære præsentation.

Igår talte vi om skizofreni. Elyn Saks har sygdommen skizofreni og hun har også noget klogt at sige. Se hendes TED-talk. Der er også en rigtig god artikel på lifehacker.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jimmy Caspersen’s story.