Jak pomoci školám s online výukou

Bydlím v Hořicích — menším městě s necelými 10 000 obyvateli, máme zde 3 základní školy a pár dalších malotřídních škol v okolí. Zároveň s bráchou řídíme a vlastníme několik let firmu s hruba 10ti zaměstnanci, která se specializuje na vývoj mobilních aplikací. Specializujeme se na celosvětový trh, takže i sami se snažíme používat moderní nástroje na řízení projektů, komunikaci ve firmě a podobně.

Když se objevila zpráva o zavření škol, rozhodli jsme se, že bychom chtěli školám nějak pomoci. Hned první den po uzavření se začaly objevovat informace, že školy budou nějak posílat žákům emaily s úkoly, to nám přišlo značně neinteraktivní, nudné a neefektivní — zvlášť, pokud by to mělo trvat delší dobu. Musí to jít přeci lépe! V tomto a možná i dalších příspěvcích bych chtěl shrnout naše poznatky i slepé uličky, aby ostatní mohli jít připadně zkratkou.

Článek je psán zejména pro lidi z IT, ne úplně pro (běžné) učitele. Cílem je podpořil případné dobrovolníky, aby školám pomohli. Článek má ještě druhou část, kde popisuji samotnou instalaci.

Jak by vlastně mohla fungovat online výuka?

Při hledání nástroje pro online výuku jsme došli k tomu, že bychom si tu online výuku měli nejprve specifikovat. Jak by to vlastně mohlo fungovat? Jaký bude režim školního dne? Zde je náš první nástřel, který přišel školám smysluplný (ale bude se samozřejmě ještě upravovat). Je popsán záměrně nezávisle na komunikační platformě, která bude následně použita.

  • Ráno každý den — učitel pro každou třídu a předmět co ten den bude učit připraví krátké (1 min) video, kde vyhodnotí předchozí úkoly a stručně řekne dětem, co je čeká dnes. Forma videa nám přijde dobrá pro osobnější přístup.

Každá škola může mít samozřejmě své požadavky, nicméně z naší zkušenosti nikdo moc neví, jak by to mohlo/mělo fungovat, proto je dobré s nějakým plánem pro školy přijít. Plán “budete dělat výuku přes Skype” je málo.

Možná jste si všimli, že tam zatím není klasická “online” výuka stylem hromadná video konference učitele s 30ti žáky. To byl náš původní plán, nakonec se to ukázalo jako dost nereáné. Jednak sami ze své zkušenosti víme, kolik komplikací se řeší při každém hromadném video hovoru (mě se to seká! a mě nejde mikrofon!). A zároveň nám přišlo dost složité vše ze strany učitele řídit (přepínání video hovor / sdílení obrazovky / vypínání — zapínání mikrofonů žákům a pod.). Proto zatím necháváme video hovor jen na konzultace.

A jak budeme se žáky komunikovat?

Online nástrojů pro vzdálenou komunikaci existuje docela dost, nicméně použití ve školách má svá specifika — co může dobře fungovat ve firmě, nemusí fungovat ve škole. Prioritou byla snadnost použití jak pro učitele tak i děti, lokalizace do češtiny a snadnost nasazení. Vyzkoušeli jsme několik nástrojů, zde shrnuto proč jsme je nevybrali:

  • Zoom.us — oblíbená platforma pro video konference ve firmách, nicméně ve free verzi nemá nahrávání videa (školy chtějí, aby si video z výuky mohli pustit žáci zpětně, případně i ti, kteří zrovna nebyli u počítače). Nefunguje česky.

Naše volba nakonec padla na Microsoft Teams. Zkusili jsme si v něm nakonfigurovat školu včetně tříd a předmětů a i zadat denní plán pro zkušební třídu. A přišlo nám, že by to mohlo fungovat.

Proč Teams a jak ho použít?

Microsoft Teams je původně určen pro firmy a je to v podstatě konkurence daleko oblíbenějšího Slacku. Nicméně v českém prostředí má několik výhod, a to zejména:

  • je v češtině

Není cílem tohoto článku popsat, jak fungují Teams. Takže jen pár bodů, jak jsme navrhli konfiguraci:

  • každá třída má svůj team a žák je členem teamu své třídy

Ukázka pro jeden předmět / jednu třídu

Pro představu, jak by to mohlo fungovat je ukázka — screenshot z Teams, co uvidí žák, když se ráno podívá do aplikace (ve skutečnosti uvidí jen svoji třídu a vše bude v češtině).

Image for post
Image for post

Kde jsme teď

Ve čtvrtek 12.3. 2020 jsme s pomocí města uspořádali schůzku s řediteli, kde jsme nabídli pomoc a odprezentovali náš návrh, jak by mohla online výuka vypadat.

V pátek 13.3. 2020 proběhlo školení Teams přímo lidmi od Microsoftu. To šlo mimo nás, zařídila to ředitelka ZŠ Chodovice. Nechápu, jak se to tak rychle mohlo podařit, ale vyšlo to :). Zároveň dnes na 2 školách již připravují účty pro žáky (naše skvělé město pro to vyčlenilo jednoho interního IT člověka, který s tím pomáhá).

V pondělí 16.3. 2020 začne komunikace s rodiči, instalace Teams u dětí a možná i zkušební provoz.

Jak to bude pokračovat dál napíši tedy příští týden. Pro info naše prezentace pro školy — je možné z ní vyjít, pokud budete chystat svoji.

Pár tipů na závěr

  • nezahlťte školy — je dobré začít postupně. Pochopte, že do této doby většina učitelů maximálně odesílala email, ne každý používá podobné nástroje roky, jako my lidi od IT

Kdo vám s tím pomůže?

V rámci ČR vzniká dobrovolnická skupina zastřešená projektem cesko.digital - vice se můžete dozvědět na www.ucimeonline.cz. Na této stránce také školy mohou vyplnit poptávkový formulář — podporované platformy jsou Microsoft Teams a Google Classroom.

A pokračování: Instalace Teams pro školy — postup a zkušenosti

CEO of TappyTaps

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store