ภาษา C# เบื้องต้น

ในวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการเขียนเบื้องต้นของ ภาษา C# นะครับว่ามีอะไรบ้างครับ

ซึ่งในที่นี่เราก็จะมาเริ่มต้นทำให้มันแสดงคำว่า Hello World กันก่อนนะครับเบื้องต้นเลย

สิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือคำสั่ง using

เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการ include Liberry และฟังก์ชันในภาษา C# ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ตาม หรือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเอง จากตัวอย่าง Code

Using System จะเป็นการที่เราได้ทำการ include คลาสและฟังก์ชันทั้งหมดภายใต้ System namespace เพื่อที่จะนำมาใช้ใน Program ของเราเองนะครับ

using System;
namespace Hello
{
class Program
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Hello World");
}
}
}

เราสามารถRUN โปรแกรมใน Visual Studio ได้โดยการ Ctrl + F5 สำหรับโหมด Debug เพราะว่าเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน Console จะจบลงทันทีครับ

Hello World

ซึ่งการแสดงผลก็จะแสดงคำที่เราพิมใส่ลงไปใน

Console.WriteLine("Hello World");

ซึ่งในวงเล็บจะเป็นตัวแปร Stringเราจะใส่อะไรไปก็ได้ใน “ ” ของเราครับผม

ส่วนของ Main

ใน C# ต้องการฟังก์ชั่นใช้ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรมของเรา นั้นก็คือ Main()

นั้นเองครับผม ซึ่งพวกเราสามารถสร้างฟังก์ชัน Main ในหลายรูปแบบ โดยใช้คำสั่ง void,intและอื่นๆ

นี่เป็นตัวอย่างของฟังก์ชัน Main แบบอื่นๆ และแบบเป็นฟังก์ชัน Main ที่ใช้คำสั่ง int ในการสร้าง

using System;
namespace Hello
{
class Program
{
static int Main()
{
Console.WriteLine("Hello World!");
return 0;
}
}
}

และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้คำสั่ง void ในการสร้างนะครับ

using System;
namespace Hello
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello World!");
}
}
}

ต่อมาจะเป็นการบอกถึงตัวแปรของ C#

ในภาษา C# จะมีตัวแปรประเภทต่างๆ ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น boolean integer floating point string ซึ่งการประกาศตัวแปรจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

int a;

โดยที่ int จะเป็นชนิดข้อมูลพื้นฐานหรือ typeนั้นเองครับ ส่วน a จะเป็นชื่อตัวแปรที่เราจะตั้งขึ้นมานั้นเองนะครับเราสามารถกำหนดค่าข้อมูลของตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาได้โดยการเขียนCodeแบบข้างล่างนะครับ

int a= 10;

จากการประกาศตัวแปรนี้ ค่าตัวแปร a จะมีค่าเท่ากับ 10 นะครับ