พี่ครับผมทำ Imagemap แต่พอเขียนCode เสร็จหมดเมื่อไปใช้จริงแล้ว ปรากฎว่า Application line…
สมัชชา สุมนัส
1

รบกวน capture error แล้วโพสรายละเอียดลงใน fb.com/groups/linedevth ให้หน่อยครับ