Jak nás Forbes (ne)připravil na budoucnost
Matěj
41

AR v sobě skrývá velký potenciál a myslím, že teprve příjde doba, až bude dostatečně user friendly a dostupná, aby mohla být nasazena tím způsoběm, jak píšeš, Marku. Ale dlouho to trvat na druhou stranu asi nebude.

Spíše mě překvapuje, že na konferenci (asi) nenaznělo slovo blockchain? Podle mě naprosto zásadní a revoluční věc, která mění svět tady a těd–blockchain, bitcoin, decentralizace.

Vznikají prediction markety, anonymní kryptoměny, globální počítače, P2P pojištění, decentralizované burzy, atomic swaps — takřka každý týden něco nového a vše se točí kolem jedné velmi silné myšlenky: přestává díky této technologii být potřeba třetích stran. První velikou aplikací na toto téma jsou kryptoměny.

Pokud tento topic na konferenci nenazněl a neměl samostatnou detailní přednášku, tak naprosto souhlasím s tím, že Forbes na budoucnost nepřipravil. Na druhou stranu o bitcoinu sem tam píšou, takže možná zbytečně hořekuju tam, kde to není potřeba:)

Like what you read? Give Jiří Chlebus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.