Jiří Šoman

Jiří Šoman

Tvůrce věcí digitálních a analogových. Věčný rejpal a perfekcionista.