ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ต้องบอกเลยว่า ชุดพื้นเมือง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ได้รับความนิยมและนำมาสวมใส่กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคเหนือของเราซึ่งคุณจะเห็นผู้คนจำนวนมากสวมใส่ชุดพื้นเมืองกันไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าการทำกิจกรรมกันในองค์กร

จะเห็นได้มากในกลุ่มคนที่รับราชการที่มักจะสวมใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภาคเหนือและอยากจะหาชุดพื้นเมืองไว้สวมใส่ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายชุดพื้นเมืองทั่วไปค่ะ

ชุดพื้นเมือง

เนื้อผ้าก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วแต่ว่าคุณจะชื่นชอบเนื้อผ้าแบบไหน ส่วนเรื่องราคานั้นก็ไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนค่ะ การใส่ชุดพื้นเมืองของชาวเหนือถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก เพราะชุดพื้นเมืองของภาคเหนือเราสามารถสวมใส่ง่าย สบายเหมาะกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างทุกวันนี้แน่นอนนค่ะ

The post ชุดพื้นเมือง ไอเท็มชิคๆ วันสงกรานต์ appeared first on ชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา.

Originally published on Wordpress

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.