Ahmet Şık: Gülen cemaati bu darbenin içerisindedir, ama tek başına değildir

Hayatın Sesi TV’de “Ne Yapmalı Nasıl Yapmalı” programına katılan Ahmet Şık, darbe girşimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şık’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

Gülen cemaati tek başına değil

“Elimizde kesin doğrular üzerinden konuşacağımız çok fazla veri yok. Varolan bilgilerin de ne kadar doğru ve yanlış olduğu da tartışılır, ancak bu darbenin içindeki güçlerden birinin cemaatin TSK’deki yaılanması olduğuna dair hiçbir kuşkum yok. Gülen cemaati bu darbenin içerisindedir, karar vericiler içindeki en önemli gruptur ve o aklın bir parçasıdır; ama tek başına değildir.”

Üç temel grup var

“Benim kafamda öyle bir ayrım var; darbeye kalkışan grup içerisinde, bir cemaatçi olanlar var, bir de -siyasal aidiyetlerine dair bir şey söylemeyeceğim amin a- Erdoğan nefreti, AKP karşıtlığı üzerinden bir ortak payda belirleyen cemaatçi olmayan bir grup var. Ve bence bir de menfaatinin peşinde ikbalci bir grup var. Üç temel grup var, ancak en büyük grup bence cemaat.”

Darbe girişimi neden başarılı olmadı?

“Ankara’da edindiğim bilgiler üzerinden birkaç neden sıralayabilirim. Kesin olmamakla birlikte bana söylenenlerden biri, darbe girişiminin tarihinin aslında 25 Temmuz olduğu, ancak cemaatin TSK’deki örgütlenmesine dair bir soruşturma nedeniyle öne çekildiğidir. Bir de iddia edilen odur ki MİT bu işi haber alıyor. Ayrıca işlenen bir diğer tez de darbe planının içinde yer alan biri, darbe planını ihbar ediyor. Böylece de darbe deşifre oluyor.”

Ahmet Şık son olarak kendisine yöneltilen, ‘gece 03:00’da darbe girişimi olsaydı, başarılı olur muydu’ sorusuna ise “Kesinlikle, hiç kimsenin şüphesi olmasın.” yanıtını verdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.