האם לטייל במדבר בקיץ?

כשחברים שלי יורדים למדבר בחופש בגדול עם הילדים, אני משתגע. אני לא מבין איך הם לוקחים סיכון, החום הזה גורם להתייבשות, ולטלטלה, שאין כדוגמתה. הנה היום, סיפור נוסף על בחורה צעירה שהתייבשה ונאלצו להזעיק צוות והכל בגלל שהחליטו, לתכנן דווקא היום ריצה במצפה רמון. לא ברור למה זה קורה, איך אותם מתכנני טיולים, או אטרקציות, לא מתחשבים בתנאי מזג האוויר, בחודש יולי.

כבר קרה מקרה בו אנשים התעלפו, איבדו הכרה, במהלך מרתון, או מסלולי טיולים, בעיניי זה חוסר אחריות. גם על המטייל חלה אחריות, גם הוא צריך להחליט אם הוא מוכן לקחת את הסיכון, ו/או להיערך בהתאם לתנאים הקשים.

תנסו לחשוב בהגיון, בקיץ, בחודשי יולי אוגוסט, לא מומלץ לנסוע למדבר, לטיולים, ולאטרקציות שטח. גם אם נראה שבסוף המסלול תבקרו בנחל צונן, עדיין, חשבו על הדרך….

Like what you read? Give דב גילנרט a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.