מה ההצעות הכי טובות בלונדון

לונדון היא בירת האופנה של אירופה אבל לא רק. היא ידועה במחזות הזמר שלה, וההופעות. אני אישית ביקרתי שם מספר פעמים, ובעיתון של הטיים האוט שלהם יש פירוט מדוייק, של כל ההופעות, צריך רק לשבת ולבחור

אני זוכר שראינו את המופע — מחזמר של להקת קווין, שהיה כל כך מוצלח. לא נהנתי הרבה זמן כהה. שילוב של מוזיקה, הפקה, תלבושות, הכל ביחד. כל הקהל עמד על הרגליים ורקד.

חוויה מומלצת.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.