Leven in een catalogus
Eva Janssen
42

HA Eva,

Wat een mooi verhaal en avontuur, dan vliegt de tijd wel lijkt me en wat een mooie omgeving.

Je gaat heel wat uitdagingen aan zo te lezen en het smaakt naar meer begrijp ik.

Nou geniet nog volop van jullie aankomende tripjes, dan genieten wij ook een beetje mee middels je verslag, want er ‘zijn’ is toch echt veel leuker he.

Liefs, Mariet

Like what you read? Give jm.janssen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.