Par darba instrumentiem
Ansis Līpenītis
23

  1. Laika uzskaites rīks: https://toggl.com/
  2. Task uzdevumiem es labāk izvēlētos wunderlist: http://wunderlist.com vai https://trello.com/
  3. Ja par izstrādi, programmēšanu, noteikti http://digitalocean.com un http://serverpilot.io priekš testa vidēm, dažādiem serveru risinājumiem.
  4. Screenshot veidošanai un īsvideo filmēšanai: Jing https://www.techsmith.com/jing.html
  5. Prototipu. ideju, projektu atrādīšanai: veidošanai: https://www.invisionapp.com/ un bezmaksas: https://conjure.io/
  6. Maziem uzņēmumiem priekš rēķiniem un grāmatvedības: https://www.vadipats.lv/
  7. Kods: https://bitbucket.org/
  8. Live saziņai mājas lapā: https://www.jivochat.com/
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.