Tampereen uuteen yliopistoon!

Edessä on erityisen kiinnostavat kaksi vuotta. Tulen nimittäin työskentelemään kolmen hankkeen muodostamassa kokonaisuudessa joka sijoittuu kahden Tampere3-osapuolen eli Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston sisälle ja väliin.

Big Match -lempinimen saaneen Tekes-rahoitteisen hankkeen nimi on kokonaisuudessaan Sosiaalisen massadatan vuorovaikutteisella analytiikalla osuvampia kohtaamisia työelämässä. Hanketta johtaa vastikään New Social Research -ohjelmaan TaY:lle valittu Associate Professor Thomas Olsson. Minä vastaan TTY:n osahankkeesta yhteistyössä professori Hannu Kärkkäisen kanssa.

Hybridi terrori. Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia (HYTE) -konsortiohanketta vetää COMETin tutkimusjohtaja Katja Valaskivi. Konsortion tiedot Suomen Akatemian järjestelmässä. HYTE-hanke jatkaa päättyvää #jesuischarlie-yhteistyötämme.

HYPER-lyhenteen alla kulkevaa Performance measurement for hybrid governance -hanketta johtaa professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hankkeen kotisivut ovat työn alla, mutta perustiedot löytyvät Suomen Akatemian järjestelmästä. Tehtäväni hankkeessa on kehittää metodiikkaa hybridiorganisaatioiden tutkimiseen datalähtöisellä otteella.

Tampereen uusi yliopisto aloittaa toimintansa vuonna 2019. Hankekäytäntöjen yksinkertaistamiseksi tulen siirtymään tulevaksi vuodeksi kahden yliopiston palvelukseen 50/50-suhteella. Organisatorisesti sijoitun TTY:llä jatkossakin Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorioon. Tampereen yliopistossa toimin COMET-tutkimusryhmän yhteydessä ja teen tiivistä yhteistyötä Johtamiskorkeakoulun kanssa.

Yliopistojen hallintorakenteet ovat ainakin mielikuvien tasolla jäykkiä ja olen varma, että lomakkeita on täyteltävä myös käytännössä normaalia enemmän. Toisaalta olen pannut ilolla merkille käytännön järjestelyihin tähän mennessä osallistuneiden henkilöiden joustavuuden ja palveluasenteen. Työsopimukset ovat prosessissa, saan käyttää TTY:n tietokonetta kaikissa tehtävissä eikä minun ollut pakko ottaa kolmatta käyttööni kolmatta puhelinta. Sivutoimi-ilmoituksia on laadittava: TTY:lle TaY:n tehtävästä, TaY:lle TTY:n tehtävästä ja molemmille yrityksestäni Digiworks Jukka Huhtamäki Tmi. Tuntiraportointia ja sen sellaista on tietenkin tehtävä kahden eri organisaation järjestelmiin.

Kolmen hankkeen parissa työskentelevä joukko tutkijoita ja tutkimusapulaisia tulee liikkumaan ja työskentelemään sekä Kalevassa että Hervannassa. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää toimintatapoja ja tilaratkaisuja jotka parhaassa tapauksessa tukevat muitakin Tampereen uuden yliopiston työntekijöitä. En voi olla näkemättä tässä mekanismia, joka tuottaa sopivassa suhteessa uusia heikkoja ja vahvoja sosiaalisia siteitä kanaviksi kampuksilla joka päivä syntyvälle tietämyspölylle.

Akateeminen elämä on usein hankalasti ennustettavaa. Hankerahoitus on erittäin kilpailtua. On tyypillistä että ainoastaan 10% hakemuksista saa rahoituksen. Tästä näkökulmasta on poikkeuksellista, että nämä kaikki kolme hanketta tulivat rahoitetuksi. Näkemykseni mukaan tämä johtuu hankkeissa valitusta otteesta, jossa digitaalisuus ja suuret aineistot pyritään ottamaan haltuun monitieteisissä ryhmissä.

Olen kerrassaan innoissani tästä mahdollisuudesta! Kaikkia kolmea hanketta yhdistää ennakkoluuloton monitieteinen suhtautuminen tutkimukseen. Tavoitteet ovat teoreettisesti korkeatasoisia ja samalla tutkimuksissa on potentiaalia käytännön vaikutuksiin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.