Echt werk is nooit af.

Alles is maatwerk. Maar als we de juiste stappen volgen,
komen de oplossingen vanzelf.

Sinds 2011 opereren wij onder de naam Het Echte Werk. Deze naam is niet zomaar bedacht. Onze naam is onze missie, belofte en ambitie in één. We willen echt werk maken, echte en kloppende verhalen vertellen. Daar gaan we heel ver in, we kunnen niet anders en geloven niet in verzonnen verhalen en visuele sausjes. We nemen ons werk serieus, net als onze projecten. We gaan er volledig voor en dat verwachten we ook van de mensen waarvoor en waarmee we werken. Hoe ambitieus de plannen ook zijn. We houden van complexe vraagstukken waarbij alle betrokken personen erin geloven dat we gezamenlijk het doel gaan bereiken. Maar het wordt pas echt leuk en waardevol als we elkaar motiveren om verder te gaan dan het oorspronkelijke doel. Als je elkaar daarin vertrouwt en blijft uitdagen, kan je ook kritisch op elkaar zijn en op de uitkomst van de processen, en open en eerlijk terugkijken op wat er is gemaakt.

De Echte Methode

We werken graag volgens de vier stappen van de Echte Methode; een ‘cirkel’ in vier stappen die je constant kan herhalen. Deze vier stappen — strategie, creatie, productie en analyse — zijn toepasbaar op alle niveaus en alle soorten vraagstukken.

Bij de strategiefase gaan we onderzoeken wat we al weten en wat we nog willen weten; welke puzzelstukken ontbreken er nog om tot een creatief antwoord op het vraagstuk te komen? Deze informatie brengen we in kaart en bespreken we uitvoerig, hebben we elkaar begrepen? Middels creatieve sessies verzamelen we alle informatie en bepalen we gezamenlijk de juiste vraag, ambities en strategie. Hiermee stellen we het plan van aanpak samen, de strategie van het proces dat we gezamenlijk in gaan.

Daarna gaan we in de 2e fase met het creatieve concept aan de slag. We zoeken naar de essentie en vergroten dit uit. Hoe kunnen we de pure inhoud op een creatieve manier eigen maken en vertalen naar een heldere boodschap?

In de productiefase gaan we het verhaal uitdragen via alle benodigde kanalen en op alle gewenste middelen. Hierbij nemen wij ook de productie van alle uitingen onder handen en passen het concept waar nodig per middel aan voor de juiste content in de juiste context. Of het nu gaat om drukwerk, een animatie, e-commerceplatform of het briefen van een tekstschrijver.

Daarna analyseren we intern, maar ook samen met de opdrachtgever. We houden reviews en bekijken waar we kunnen verbeteren, we stellen vragen en willen blijven leren … Echt werk is nooit af!

Maatwerk

Ook al klinken deze stappen als grote beladen begrippen, ze zijn op alles toepasbaar. Niet alleen voor grote corporate vraagstukken, maar juist ook voor kleine projecten die onderdeel zijn van een groter geheel is de strategie belangrijk. Voor wie maak je het en wat is het primaire doel?

Als iets daadwerkelijk geproduceerd is en we hier in de studio met het hele team vol spanning de doos openmaken met het verse drukwerk, of de website eindelijk online staat, gaan we gelijk fantaseren over de opvolger of bedenken we kansen om de online beleving te verbeteren.

Communicatie in de zorg vraagt een hele andere benadering. We zijn ons heel bewust van het belang van helderheid en duidelijkheid.

Meerwaarde

Deze manier van werken creëert lange relaties met onze opdrachtgevers en dat vinden wij een absolute meerwaarde. Dit heeft zich voor ons bewezen in de afgelopen jaren. Met veel van onze opdrachtgevers zoals; Greenwheels, Giraffe Coffee Roasters en GGZ Delfland zijn we al jaren gezamenlijk aan het bouwen aan hun merk.

Eenvoud, tijdloos en helder, reduceren tot het essentie zonder af te leiden waar het om gaat; de beste koffie. Een droomopdracht voor Het Echte Werk waar we alle facetten van het ontwerp vak hebben kunnen toepassen.

We zijn kritisch op elkaar en proactief, we wachten niet af. We stellen ons daarbij als bureau soms ook kwetsbaar op; ‘It’s OK to not know’. We hebben niet overal een pasklaar antwoord op. Alles is maatwerk. Maar als we de juiste stappen volgen, komen de oplossingen vanzelf. We gaan niet alleen voor de krenten uit de pap, maar dragen ook zorg voor een goede uitvoering van alle on- en offline uitingen binnen een identiteit. Een identiteit is een levend product. Het is een dynamisch geheel dat constant in beweging is en zich waar nodig kan aanpassen en kan meegroeien met de ambities en doelstellingen.

Sinds 2015 werken we intensief samen met de mensen van greenwheels om de merkwaarden door te vertalen naar de identiteit op alle dragers.

Ondanks dat we een kleine en flexibele organisatie zijn en heel snel kunnen werken, past lange-termijn-denken goed bij Het Echte Werk. We investeren veel tijd in een project. Veel meer dan we ons eigenlijk kunnen veroorloven. Maar als we daarmee een krachtige basis kunnen leggen voor een lange samenwerking, dan is dat voor ons zeker de moeite waard, daar worden wij gelukkig van. En gelukkige mensen maken nou eenmaal beter werk.

Benieuwd naar Het Echte Werk? Bezoek onze website

--

--

Creative director, strateeg en chef du cuisine van Het Echte Werk met meer dan 20 jaar ervaring.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Job Rompa | Het Echte Werk

Creative director, strateeg en chef du cuisine van Het Echte Werk met meer dan 20 jaar ervaring.