ถ้ามีมนุษย์พลัดหลงกลับไปในอดีตช่วงมนุษย์ยังเป็นวานร


คงจะน่าตื่นเต้นมากถ้าหากว่าเราไปอยู่ในช่วงที่มนุษย์ยังมีภูมิปัญญาไม่เท่าทุกวันนี้ คิดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง เราจะทำแค่หอกจากหินหรอ หรือว่าเย็บผ้าจากหนังสัตว์ คิดว่าทุกคนคงมีไอเดียที่เจ๋ง ๆ ที่อยากจะทำแน่นอน แต่ว่าถ้าไปอยู่ตรงจุดนั้นจริงคงอันตรายน่าดู สัตว์บางอย่างเราอาจไม่เคยรู้จัก อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยพร้อม ถ้าจะมีชีวิตรอดในช่วงเวลานั้นก่อนอื่นเราคงต้องสร้างเครื่องมือชิ้นแรกก่อน แน่นอนต้องเป็นมีด แต่ว่าเราจะเริ่มทำมีดยังไง? เป็นคำถามที่ยากนะเพราะถ้าจะหาเหล็กมาหลอมก็คงทำได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ ที่ง่ายที่สุดคงต้องหาจากเขาสัตว์ที่ตายละมั้ง

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Joe Kittiphong’s story.