Både Kerry och McCain är hjältar. Eller är ingen av dem det

USA:s utrikesminister John Kerry och senator John McCain från Arizona är goda vänner och båda dessutom gamla krigsveteraner från Vietnam-kriget en gång i tiden. Enligt all rimlig logik ska de ses som hjältar. Problemet är bara att bara en gör det, både av republikaner och demokrater. Han heter John McCain. Det är skamligt.

Men låt oss börja i rätt ände. Donald Trump, affärsman och republikansk presidentkandidat, tycker inte John McCain är en hjälte och han gillar mer de som inte blivit tillfångatagna (McCain blev alltså både fångad och torterad i Vietnam). Det här ledde till reaktioner från alla håll. I princip samtliga republikanska presidentkandidater avfärdade Trumps kommentar och sa att McCain minsann är en hjälte. Liknande reaktioner kom från flera demokrater, däribland från Hillary Clinton. John Kerry själv uttryckte det hur den som inte tycker McCain är en hjälte har problem. Lojaliten var stor. Alla var enade.

John Kerry, en annan veteran i Vietnam och en av dem som motsatte sig Vietnamkriget, ställde som bekant upp i presidentvalet 2004. Där ifrågasattes hans milliärservice. I en TV-reklam i valrörelsen, den så kallade “SwiftBoat Ad”, avfärdade flera som sa sig ha krigat med Kerry hans millitärinsats. De beskrev i videon att han inte var en hjälte och snarare hade svikit sitt land och lämnat sina kamrater efter sig. Jeb Bush, presidentkandidat och en av alla som rasade mot Trumps kommentar mot McCain, tackade då de som medverkade i reklamen mot Kerry för deras insats och står idag fast vid det. McCain själv har i intervjuer uttryckt sin skam mot videon.

Rick Perry, en annan republikansk presidentkandidat och som då, 2004, var guvernör för Texas tyckte inte John Kerry hade varit ärlig när han berättat om sin millitärservice. Nu, 2015, var han och många med honom snabba med att kalla John McCain för hjälte och avfärda Donald Trumps kommentar.

John McCain är en hjälte. John Kerry är en hjälte ifall vi ska mäta deras insats utifrån samma måttstock som görs i USA.

Eller för att göra det tydligare: om inte John Kerry är en hjälte är inte John McCain heller det och vice versa.

Men för alltför många republikaner är man bara en hjälte ifall man är republikan och gjort millitär tjänstgöring.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.