Bernie Sanders behövde Nevada

Nevada är inte Iowa eller New Hampshire. Det är den första lärdom man bör ha dragit som Sanders-anhängare, framför allt efter att Bernie Sanders kampanj var glada och fylld av engagemang efter att ha nått bra resultat i så väl Iowa som New Hampshire. Till att börja med, momentumet är viktigt. Ett dåligt resultat i någon av de här två delstaterna skulle kanske gjort att Sanders kamapnj förlorade Nevada med stor marginal. Det gjorde dem inte nu men de förlorade ändå med betryggande marginal.

Men Iowa och New Hampshire är inte representativa delstater för demokratiska väljare 2016 och USA som land. Det gör inte delstaterna oviktiga. Någonstans testar de en kampanjs slagkraftighet samtidigt som de två delstaterna till stor del består av vita progressiva liberaler. En väljarskara någon som Bernie Sanders inte borde ha några större problem att locka till sig stöd ifrån.

Utmaningen kom sen, det riktiga testet på vilka väljare Bernie Sanders kan locka till sig bortom vita liberaler. Där kom nattens val i Nevada in i bilden. Bernie Sanders förlorade, och fick drygt 47 procent av rösterna. Han förlorade afroamerikanska väljarna med stor marginal och även latinos (där han, dock, knappade in vilket får ses som ett gott tecken). Clinton redde ut det. Sanders behövde vinna. Han förlorade. Och Sanders livlinor blir färre och färre.

Det innebär inte att loppet är kört, eller att Clintons kampanj saknar problem. Återigen, exempelvis, ligger de hopplöst efter när det gäller unga väljare. Där har Bernie Sanders ett ohälsosamt stort övertag.

Men nu väntar South Carolina, en delstat Clinton kommer vinna med trygg marginal. Sedan väntar “super tuesday”, då valet i en rad delstater ska avgöras. Här kommer både Clinton och Sanders slåss om delstater och vinna några var. Men allting talar för att Clinton vinner de som är störst och har flest delegater knutna till sig, och att det kan vara över efter det. För att överleva MÅSTE Sanders överraska i flera delstater. Det är ingen omöjlighet men det är spelreglerna. Om han inte gör det är Clintons väg till nomineringen i princip spikrak.

Bernie Sanders behövde Nevada. Hillary Clinton, i sin tur, var tvungen att visa att hennes kampanj kunde hålla undan övertaget och att teorin om att Sanders inte kan locka till sig väljare bortom vita liberaler fortsatt var intakt.

Nattens resultat var kanske inte världens mest övertygande bekräftelse på det, men väl en tillräcklig sådan.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Johannes Carlsson’s story.