Centerpartiet har navigerat skickligt men också haft öppet mål

Centerpartiets partiledare, Annie Lööf, har fått mycket beröm de senaste månaderna och rättvist så. Partiet lyfter i opinionen och utmanar på allvar Moderaterna om ledartröjan i alliansen. Det är det enda borgerliga parti som på allvar växt sedan valet medan övriga har uppenbara svårigheter. Kristdemokraterna ligger konsekvent under riksdagsspärren och Liberalerna ligger mest i närheten av deras valresultat 2014.

Men även fast Annie Lööf och Centerpartiet navigerat skickligt i den här nya, lite speciella politiska djungel var det trots allt bara för henne att ta den plats som öppnats upp. Förutsättningarna var nämligen så att Moderaterna helt öppnade dörren för Sverigedemokraterna efter alldeles för många “nja” av partiledare Anna Kinberg Batra. Innan det anpassade Moderaterna helt sin migrationspolitik efter partiet. Liberalerna intog den där “nja-rollen”. Ingen tydlig motpol mot varken M:s syn på SD eller C:s. Kristdemokraterna lade sig till höger om Moderaterna.

Således kunde Annie Lööf kliva in, fortsätta vara principfast mot Sverigedemokraterna (även om det, under en veckas tid, luckrades upp en aning) och en motpol mot Moderaterna — en roll varken Liberalerna eller Kristdemokraterna klarade av och samtidigt fortsatt förespråka human migrationspolitik även om man ingick i en migrationspolitik överenskommelse med alliansen och regeringen.

Centerpartiet kunde bli den tydliga liberala motpolen mot Moderaterna som både vill ha en ny regering, en human migrationspolitik och absolut inte vill släppa in hatet i svensk politik.

Tydlighet lönar sig. Centerpartiet såg en öppning, som låg väl i linje med deras tidigare uppfattningar, och blev en motpol i den allians de vill ingå och bilda regering med.

Det är en roll och en öppning ett parti måste kunna se för att sedan inta. Ungefär som när Vänsterpartiet i valet 1998 fick 12 procent då de blev den där envisa, kritiska vänsterrörsten mot en S-regering som skar ner i välfärden.

Samtidigt är det en bekväm oppositionsroll. Efter valet, om trenden håller i sig, börjar allvaret. Då kommer Annie Lööf och Centerpartiet ställas inför jobbiga, praktiska frågor som att delta i en regering med Anna Kinberg Batra som vill släppa in hatet i svensk politik — en linje Centerpartiet just vunnit väljarstöd för att vara en motpol till.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.