De har skapat förutsättningar för Trump över 80 procent av gångerna — ses ändå som de främsta GOP-kritikerna

Senatorer John McCain, Jeff Flake och Bob Corker har samtliga, av amerikansk media, framställts som de största kritikerna av Donald Trump och den riktning han tar Republikanerna i.

Jeff Flake och Bob Corker, senatorer från Arizona respektive Tenneasse, har både aviserat att de inte kommer ställa upp till omval 2018. Jeff Flake sa, i ett tal, i senaten att ilska inte är ett fungerande sätt att styra ett land på och föraktet för sanningen och anständigheten är ett problem. Samtidigt som han aviserade att han kommer lämna politiken och att det möjligen inte finns en plats för honom i dagens republikanska parti. Uttalande tydligt riktat mot Donald Trump

Bob Corker har, i sin tur, kallat Donald Trump för lögnare och menar att han behandlar presidentskapet som en reality show och att han inte kommer stötta honom i nästa val.

John McCain har kritiserat Trumps utrikespolitik och ibland olämpliga tweets från hans twitterkonto.

Det låter modigt och bra, eller hur? Låt oss först konstatera en sak. McCain, Corker och Flake har en bekväm uppgift. De har, samtliga, med största sannolikhet genomfört sin sista politiska kampanj. Att då kritisera sin president från ens parti, är harmlöst och utan direkta konsekvenser åt något håll. Lägg därtill, att komma med fina uttalanden om hur hemsk Donald Trump är som president förändrar ingenting.

Enligt FiveThirtyEights räkning över hur ofta de tre senatorerna röstat med Trump är siffrorna talande. Låt oss ta dem i tur och ordning.

Jeff Flake: 90.6 procent

John McCain: 82.6 procent

Bob Corker: 85.5 procent

Det här ger knappast en bild av hur trötta de tre senatorerna är på Trump och allt han står för. Sanningen är ju att de flesta, utan problem, har röstat för massiva skattesänkningar för rika och som tar ifrån miljoner deras sjukvård. De har röstat för Trumps, ofta, helt ofattbart inkompetenta kabinettnomineringar. Samtliga, förutom McCain, röstade för att ta ifrån miljoner amerikaner deras sjukvård i ett misslyckat försök att häva ACA.

Det går förstås att argumentera för att de, trots kritiken mot Trump, har sådana här åsikter och realpolitiskt utifrån delstaten de är ifrån och representerar förväntas rösta med och för de förslag Donald Trump gillar och nomineringar han nominerar. Samt att den här inte säger allt. Vissa saker är ju ändå republikanska prioriteringar.

Så kan det vara.

Men det säger ändå något om kritiken mot Donald Trump hos Republikanerna att de här tre senatorerna, som ligger på över 80 procent i enighet med den president de säger sig förakta, ses som de främsta kritikerna av honom. Utan problem har de, exempelvis, röstat för flertalet inkompetenta kabinettmedlemmar som enligt alla rimliga mått inte hör hemma där. Det behövde de trots allt inte göra om det nu var så viktigt att markera mot en president.

Hur genuin är verkligen kritiken mot Trump från McCain, Flake och Corker?

Gissa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.