Elektorssystemet eller inte

I skrivande stund leder Hillary Clinton med nästan tre miljoner röster och två procent. Det spelar i sig ingen roll för Donald Trump har vunnit, då han passerat 270 elektorsröster som krävs för att vinna och bli vald president. Däremot väcks åter frågan huruvida USA bör ta bort elektorssystemet och låta den som fått flest röster (som Hillary Clinton i år, exempelvis) bli vald president. Det är ett förståeligt argument. Till att börja med kan det vara bra att nämna att det är ytterst ovanligt med sådana här marginaler (oftast sammanfaller rösterna med elektorsrösterna för den vinnande kandidaten) men vi har sett undantag. Valet 2000 var ett sådant. Al Gore fick en halv miljon fler röster men George W Bush fick 271 elektorsröster. Vald president blev således Bush. I valet 2004 var det omvända nära att drabba Bush. Demokraternas presidentkandidat John Kerry var delstaten Ohio från att få flest elektorsröster men skulle sannolikt fått mindre antalet röster (Bush fick tre miljoner fler i slutändan).

De här undantagen som främst illustreras av Hillary Clinton mot Donald Trump det här presidentvalet, pekar på ett problem, då marginalerna ändå är så pass stora. Det blir ytterst oproportionerligt att någon som fått tre miljoner röster färre än sin utmanare blir vald president. I förlängningen riskerar det att få människor att tappa tilltron till den demokratiska processen ännu mer.

Argumenten mot att ta bort elektorssystemet är ofta att makten flyttas från delstaterna och att störst delstater (som Kalifornien) spelar en avgörande roll. Exempelvis den här texten, bland de mest bisarra som skrivits på ämnet, att ett borttagande av elektorssystemet skulle göra att Kalifornien (som är en av de mest liberala delstaterna i landet) kan kolonialisera övriga landet.

Det finns också flera fördelar. Elektorssystemet har gjort mer och mer, och ju jämnare valen blivit, att fokus hos Demokraterna respektive Republikanerna, ligger på ett antal delstater de “måste” vinna för att komma till 270 elektorsröster. Delstater som kan gå hur som helst i presidentval. Det innebär i princip att valet kretsar kring 10 delstater som är avgörande för de båda partierna. Pengar och resurser läggs där. Resten av delstaterna är inte jämna, och är blåa respektive röda. Med ett system där den som fått flest röster vinner, tvingar det båda partierna att faktiskt kampanja i 50 delstater. Demokraterna måste åka till delstater som Oklahoma, West Virginia, Texas (en delstat som förvisso blir jämnare) och andra ställen som är väldigt konservativa för att vinna röster. Helt plötsligt räknas varje röst även i de här delstaterna. Om en demokrat, exempelvis, kan få upp marginalerna i någon av de här delstaterna kan det bli avgörande i slutändan. Det här kräver samtidigt en politik för det. Visst, en demokrat kanske inte kan vinna de här delstaterna, men det kräver ändå att de utformar en politik att möta dem med (lex, vita medel-och arbetarklassen). De tvingas göra det. Republikanerna å sin sida tvingas åka till Kalifornien, landets största delstat, och måste i sin tur utforma en politik som INTE skrämmer iväg minoriteter vilket de förvisso med tiden ändå kommer tvingas göra, men att ta bort elektorssystemet skulle tvinga dem att snabba på den processen.

Att låta den som fått flest röster bli president skulle alltså tvinga republikaner och demokrater att i 50 delstater kampanja och utforma en politik för det. Nu kanske någon tycker det är orättvist för Kalifornien är som sagt en stor delstat, och liberal sådan, vilket ger Demokraterna en fördel. Det stämmer. Desto viktigare att utveckla sin politik och möta väljarna där dem är. Varje röst blir viktig och båda partierna kommer tvingas åka till blåa respektive röda delstater.

Val handlar om att vinnas. Politiker ska övertyga människor att rösta på dem. Att Republikanerna på kort sikt kan “vinna” Kalifornien är förstås osannolikt men det finns ingen anledning till att de ska behöva förlora delstaten med fyra till fem miljoner röster. Detsamma gäller Demokraterna i motsvarande delstater.

Visst, vi går miste om taktiserandet (smidigaste vägen till 270) och spänningen i delstaterna men å andra sidan, kampanja, utforma en politik för det varhelst i landet du bor och flest röster vinner.

Det låter faktiskt inte så illa, eller hur?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.