Joe Biden ställer inte upp

Vicepresidenten Joe Biden avslutade idag alla spekulationer huruvida han kommer ställa upp i presidentvalet genom ett uttalande i Vita Husets Rose Garden. Han erkände att fönstret nog faktiskt stängt för att kunna bygga en kampanj som kan vinna.

Det är ett klokt beslut och på det stora hela logiskt. Redan för ett år sedan, 2014, hintade Joe Biden i flera intervjuer (här och här) att han kanske kommer ställa upp, men spekluaitonerna kom igång på allvar efter hans son dog i maj. Hur som helst var det något han övervägde, oavsett vem som gav sig in. Men det har varit svårt att hitta en logik i en Joe Biden- kandidatur. Visst är det naturligt att en vicepresident efter åtta år gör ett försök för att nå Vita Huset (Bush den äldre och Al Gore bland annat), men den här gången var det ändå lite annorlunda.

I bakgrunden fanns nämligen Hillary Clinton och delvis var det underförstått hur det var hennes tur nu. Som vicepresident skulle Biden varit en förlängning av Barack Obamas åtta år som president. Problemet är att Hillary Clinton och hennes kampanj på ett effektivt sätt täppt igen den luckan. På punkt efter punkt, bortsett från utrikespolitiken, har Clinton gått åt vänster i policyfrågor (Keystone, migration och TPP, handelsavtalet för att ta två exempel). I det här läget skulle alltså Joe Biden varit tvungen att försvara både en miljöfarlig oljeledning och ett handelsavtal som skulle varit i otakt med många demokratiska väljare. Hon har alltså med kirurgisk precision manövrerat ut honom för den som vill vara strategisk genom att å ena sidan applåderat mycket av det Obama gjort men i vissa fall gått åt vänster. Vart skulle utrymmet finnas för Joe Biden nu då? Lägg därtill att saker, mindre smickrande sådana från hans tid som senator, däribland Anita Hill och kriminalrättslig reform skulle med stor sannolikhet kommit upp ifall han hade ställt upp. Tunga frågor som han skulle haft bekymmer att reda ut.

Joe Biden är genuin och har den fördelen, vilket många påpekar, att han har lätt att komma nära väljare. Men en presidentkampanj baserat på det räcker inte långt. I varje mätning har han dessutom legat långt efter Hillary Clinton och ibland även Bernie Sanders även om han sannolikt skulle blivit Clintons största utmanare. Ett annat skäl till Joe Bidens kandidatur, tycka vad man vill om det scenariot, var att vara en försäkring om Hillary Clintons kampanj fallerar (exempelvis på grund av mailskandalen). Detta eftersom Bernie Sanders inte ses som valbar, och någon behöver då vara redo att ta över. Ett sådant scenario är väl nu ett katastrofliknande sådan, men faktum är att Clinton nu är den enda i Demokraternas fält som ses som någon som kan vinna Vita Huset för Demokraterna 2016.

Men ju längre tiden gått, desto mer osannolik har en presidentkampanj blivit för Joe Biden. Han skulle behövt snabbt sätta ihop en kampanj, och samla in mycket pengar för att kunna vinna.

Tillslut kom han fram till slutsatsen att tiden rann ut.

Konsekvenserna av att Joe Biden bestämt sig för att inte ge sig än är rätt enkla: Hillary Clinton slipper en motståndare, även om mycket talar för att hon skulle besegrat Biden, och hennes största hot som det ser ut för att bli partiets presidentkandidat. Partiet går miste om en profil i ett annars profiltunt demokratiskt startfält.

Men nu är tre månaders intensiva spekulationer där det mest intressanta i Demokraternas fält varit huruvida Joe Biden ska ställa upp eller inte över.

Det blev till slut det mest logiska beslutet.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Johannes Carlsson’s story.