Lycka till med att försvara varför invandrare ska utnyttjas på arbetsmarknaden, S

I den migrationspolitiska ”uppgörelsen” mellan regeringspartierna och allianspartierna finns en intressant detalj, bortom tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) och att samtliga kommuner ska tvingas ta emot flyktingar som borde vara bekymmersamt för i synnerhet Socialdemokraterna att försvara. Det handlar om hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden. Som bekant har regeringen accepterat det extremt kostsamma och ineffektiva utbyggda RUT-avdrag (det vill säga, subventionerad städhjälp). Det är tydligen en bransch där människor som kommer till Sverige ska arbeta. En anledning för invandring vi ibland hör från högerhåll är att de ska städa rika mäns hem.

Men det finns en annan del, en än mer besynnerlig del, och det är att numera ska det vara möjligt för nyanlända att arbeta utan schysta villkor. Krav på kollektivavtal slopas alltså när företag ska in invandrare på vad som kallas YA-jobb.

I grunden är det här ett hot mot den svenska modellen. För här blir det svart på vitt, att om du är född i ett annat land, kan du få arbeta för sämre villkor än infödda svenskar. Olika regler för olika människor. Detta istället för den svenska modellen som sätter reglerna klart och tydligt för alla: samtliga i Sverige ska ha schysta villkor, oavsett vem du är.

Om vi på det lägger till TUT har du en mardrömsliknande situation för människor som kommer hit. Inte nog med att du riskerar att utnyttjas på arbetsmarknaden utan efter tre år riskerar du även att bli utkastad ur landet.

Det här accepterar alltså Socialdemokraterna som i alla tider stått upp för kollektivavtal för alla, och som dessutom har en före detta metallbas som partiledare. Nu öppnar de upp för en modell där människor, baserat på bakgrund, riskerar att utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Det har de fått välförtjänt kritik för från bland annat Transportfacket som ser de nyss nämnda riskerna med det här.

Men det mest intressanta blir hur Socialdemokraterna och dess företrädare ska förklara och försvara varför invandrare förtjänar usla villkor på arbetsmarknaden. Och, inte nog med det, eventuellt ska slängas ur landet efter tre år.

Det är bara att ödmjukt önska lycka till med det.