Moderaterna har hittat ännu en syndabock, människor på flykt

Hur ska vi kunna ha en välfungerande integrationspolitik om som det är nu, främst borgerligt styrda kommuner, vägrar ta sitt ansvar och ta emot flyktingar? Det är den stora frågan och där rödgröna regeringen med stödpartiet Vänsterpartiet och Folkpartiet nått slutsatsen att det inte är möjligt. Samtliga kommuner måste ta sitt ansvar.

Moderaterna hade på sin stämma chansen att också vilja ha en fungerande integrationspolitik och tvinga kommuner att ta sitt ansvar. De valde, som så många gånger förr, att försvara sina kommunpolitiker i exempelvis Vellinge som med rasistisk retorik vägrar ta emot människor på flykt. Istället valde partiet tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) och hårdare försörjningskrav. Det finns ett enda syfte med de här förslagen: färre ska vilja komma till Sverige ifall vi gör livet till ett helvete för de människor som väl tar sig hit. Logisk signalpolitik men utan integrationspolitiska lösningar överhuvudtaget. Moderaterna signalerade istället att de vill att människor inte tar sig till Sverige och kommer göra allt för att de inte gör det.

Det kan aldrig någonsin vara integrationspolitik hur mycket än den obehagliga och empatilösa Elisabeth Svantesson (M) påpekar det. De vill inte ha hit människor på flykt. Punkt slut. Det är självklart okej. Det gör inte Moderaterna till ett SD-light, men det är en politisk omsvängning och något man bör vara ärliga med.

Men det är beklagligt att Moderaterna gått ifrån ett parti med idéer och en välkomnande politik för människor på flykt till en politik som enbart bygger på att människor helst inte ska ta sig hit.

Människor på flykt är problemet och blir partiets syndabock. Det känns igen. De tillhör numera en gedigen lista där redan sjuka och arbetslösa återfinns.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.