Nej, Expressen, Evan McMullin kommer inte bli president

Idag har Expressen den helt fantastiska rubriken Evan McMullin kan bli USA:s nya president. Som upplagt för att man som läsare ska tro att valet jämnar till sig, och det kan bli en helt annan utgång än förväntat. Det vill säga, att en tredjepartikandidat blir president. Notera dock vad som står i texten. Då får den med någorlunda insyn i vad som krävs, och hur långt borta det är även om Expressen försöker måla upp en bild att det är ett fullt realistiskt scenario.

Låt oss gå igenom varför Evan McMullin kan bli president. Det bygger på tre faktorer. Varav den första är att han vinner Utah, hans egen hemstat, och där Trump är fullständigt avskydd av mormonerna där som är en stor grupp. Till och med Clinton ser ut att ha en hygglig chans att ta hem delstaten som i grunden är en väldigt konservativ sådan. Således, om McMullin vinner Utah måste valet mellan Trump och Clinton sluta oavgjort bland de elektoriska rösterna (270 krävs för att vinna). De bör alltså hamna på 269–269. Då avgörs valet i representanthuset där det är sannolikt, om inte självklart, att Republikanerna lyckas behålla majoriteten. Presidenten väljs då av represenatnhuset. De kan då komma att föredra McMullin istället för Trump och framför allt framför Clinton. Vid ett sådant scenario har vi en helt annan president än från de två största partierna.

Hur sannolikt är det? Givetvis helt osannolikt. Hillary Clinton har en stabil ledning och var dag som går får vi höra om nya skandaler om Donald Trump. Om det vore val idag skulle hon vinna överlägset. Ett scenario med delade elektorsröster är långt borta. Dessutom ska det trots allt en del till att McMullin vinner Utah även om han har en hygglig chans. Vidare är Utah ingen stat Demokraterna räknar med att vinna. De har en solid grund till 270 elektorsröster utan Utah. Utah har länge setts, och är i grunden, en republikansk delstat. Att Utah på något sätt, i ett jämnt val, ska vara delstaten som tippar över åt ena sidan, andra sidan eller till McMullins fördel är en fantasi. Det är mer sannolikt att McMullin vinner Utah och gör det än mer omöjligt för Trump att vinna Vita Huset.

Fivethirtyeight, som leds av opinionsgurun Nate Silver, har också nämnt det här som ett scenario, också det Expressen har som utgångspunkt i sin artikel, men ett otroligt osannolik sådan. Det ska mycket till, i synnerhet när Silvers egna prognos, har Clinton uppe på en 86 procentig chans att vinna valet.

Det är några veckor kvar. Opinionsläget pekar åt en enda riktning men visst, det är väl lite roligt att leka med tanken på ett jämnt presidentval fast det i själva verket inte är det och dra fram ett alternativt scenario i princip sprunget från en annan verklighet.

Expressen kunde rimligen varit tydligare med hur osannolikt det här är, men allt för att skapa en spänning som inte finns.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Johannes Carlsson’s story.