Snälla sluta, Sanders har varken flyttat Clinton till vänster eller drastiskt förändrat det politiska samtalet

Det finns en långlivad myt om att Bernie Sanders förändrat det politiska samtalet samtidigt som han tvingat Hillary Clinton till vänster. Den här myten är förståelig. Det är en logisk slutsats att dra. Politiker påverkar och förhåller sig till varandra, och vänsterfolk köper den i regel för att de vill att det ska vara sant (det är ju häftigt med en socialist som vrider debatten). Senaste exemplet på det är Rasmus Lenefors på Dagens Arenas debattsida.

Problemet är att de här två sakerna till stora delar är felaktiga eller i alla fall, minst sagt, kraftigt övedrivna. Det är till och med lätt att gå tillbaka och kolla upp, för den som är intresserad. Men låt oss ta saker och ting i tur och ordning.

2008 förlorade Hillary Clinton mot Barack Obama delvis för att hon inte förstod var partiet var någonstans, och för att partiet/väljarna ville ha någonting nytt. Clinton stod för det stabila, hade svårt att egentligen tycka något progressivt/kontroversiellt. Den här gången har hon lärt sig av det misstaget, vilket Greg Sargent redogjorde förtjänstfullt i Washington Post i april förra året. Det här var innan Bernie Sanders annonserade sin kandidatur. I Washington Post artikeln refereras det till senator Elisabeth Warren som fått partiet att bli mer populistiska i den ekonomiska politiken, och prata mer om “systemet är riggat” och ojämlikhet som en konsekvens av Wall Street-kraschen. Hon är central att ha med sig här. Redan när Barack Obama ville bli omvald 2012, och Warren inte ens satt i senaten utan var senatorkandidat, kunde man skönja i retoriken en mer populistisk retorik från Barack Obama. Varför då? För att partiet hade förändrats, och han var tvungen att efter fyra rätt tuffa år, entusiasmera den progressiva basen. Den som vill skulle även kunna titta på Hillary Clintons första tal som kandidat, och hur hon redan där lät progressiv.

För att konkretisera. Demokraterna som parti har förändrats de senaste åtta åren, eller fyra om man så vill. I det har Elisabeth Warren, vad hon pratar om en central roll för att förstå förändringen. Nu kanske någon undrar “men Bernie Sanders då???”. Det är sant att Bernie Sanders har varit i kongressen som den enda socialisten sedan 1990-talet. Bara det är en bedrift, och han har varit och är tämligen effektiv för att vara så pass radikal. Men i en kongress, och i ett tvåpartisystem, är det givetvis så att han inte påverkat Demokraternas utveckling som parti i den här frågan, och framför allt har han inte viljat det. Han har, till sin stora förtjänst, talat om samma saker i över 30 år.

Med Demokraternas utveckling som, som sagt, inte beror på Bernie Sanders är det således inte konstigt att han får gehör i ett presidentval. Och det är imponerande. Sanders är skicklig retorisk, och han är superideologisk. Hillary Clinton skulle fått en progressiv utmanare oavsett om denne skullle hetat Sanders eller någon annan. Att liberala väljare då, som i regel är progressiva, flockas till en socialist är inte i sig överraskande. Speciellt när konkurrensen åt vänster var skral (O’Malley som drev en värdelös kampanj).

Som inlägget började med. Hillary Clinton var tidigt, innan Sanders ens deklarerat sin kandidatur, införstådd med hur hennes parti förändrats. Bernie Sanders presidentvalskampanj har, missförstå mig rätt, varit nyttig för Clinton. Dels ur ett strategiskt perspektiv, att bli redo för ett tufft val i november, men också för att Sanders ställer Clinton till svars. För givetvis förhåller sig kandidater i ett presidentval, i synnerhet när de är två, till varandra. Det har Sanders och Clinton gjort, men det är felaktigt att påstå hur Sanders haft så stor påverkan att han flyttat Clinton till vänster.

Men, och det här är viktigt, frågorna Sanders pratar om har Elisabeth Warren pratat om och skulle kommit upp i Demokraternas primärval oavsett om Sanders var där eller inte (även om, förstås, hans retorik är välkommen). Vidare har han givetvis inte heller flyttat det politiska samtalet. Vad han, däremot gjort, är att hitta sin roll i ett demokratiskt parti som han aldrig kunnat haft tidigare, och kunnat prata om det han tycker är viktigt. Och blivit en progressiv röst i presidentvalet.

Det är nog så imponerande och viktigt. Men han har varken flyttat Clinton nämnvärt till vänster, eller förändrat det politiska samtalet. Man kan absolut kalla Sanders en vinnare, men inte på grund av ovan nämnda. Snarare för att Demokraterna äntligen pratar om delar av de saker han tjatat om i 30 år.

Kan vi snälla begrava den här myten en gång för alla nu?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.