Socialdemokraternas hållning i vinstfrågan är obegriplig och feg

Illmar Reepalus utredning om vinster i välfärden på regeringens begäran, kom fram till kompromissen att ett vinsttak på sju procent skulle införas. Resterande delen skulle således gå in i verksamheten igen. På det stora hela rätt så tandlöst även om utredningen som sådan fått kritik för bristande rättssäkerhet av Riksrevisionen och att förslagen riskerar ge sig på kooperativ och idéburna verksamheter, något givetvis väl värt att titta närmare på.

Kompromissen åt sidan. Utredningen fick kritik. Svenskt Näringsliv och dess allierade i riksdagen, Sverigedemokraterna (ja, som efter några bjudningar blev övertalade) och den borgerliga oppositionen är emot. De menar att valfriheten hotas.

Således finns det alltså ingen majoritet för förändringarna i riksdagen, trots ett överväldigande stöd för att ta bort vinsterna i välfärden i opinionen. Socialdemokraterna har, sedan utredningen kom, försökt gömma sig under en kudde. Ungefär som de försökte göra när frågan diskuterades i valrörelsen 2014. För partiet är frågan fortsatt känslig och de har förtvivlat svårt att ge besked, med rädsla för att skapa en politisk konflikt som det verkar. Nyligen gick Socialdemokraterna ut med att de ämnar fokusera på “vinstbegränsning” i skolan men lämna vården och äldreomsorgen som det är idag. Här leker helt plötsligt partiet med budgetsamarbetet de har med Vänsterpartiet. Grunden för det samarbetet var nämligen en överenskommelse om att ta tag i vinstjakten i hela välfärden, något nu Socialdemokraterna verkar vilja överge. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, menar nu att det hotar budgetsamarbetet.

Beskedet är i sig inte konstigt. Det är en typisk kompromiss/ta inte konflikten som kännetecknar dagens socialdemokrati. Däremot är sättet de lägger fram det på svårt att förstå. Lite på glänt öppnar de, med drygt ett år kvar till valet, upp för en regeringskris och säger indirekt att de vill dumpa Vänsterpartiet. Deras fulla rätt, så klart. Frågan är vidare om de vet någonting vi övriga inte vet vad gäller samarbetet över blockgränserna, eller om de tror sig kunna nå en kompromiss med borgerligheten som varit helt ansvarslösa i frågan?

Opinionen är med dem och alla andra som vill se vinststopp i välfärden. Socialdemokraterna, om de nu är livrädda för frågan, kunde bara konstaterat att majoritet för förändringar saknas i riksdagen. Det hade varit den absolut enklaste vägen ut och en förståelig sådan också utifrån en pragmatisk synvinkel. Då hade de fått lugn och ro i vinstfrågan. Ett annat alternativ hade varit, om de nu ville ta tag i frågan på allvar men förstått att det nu inte är läge på grund av majoritetsläget, att säga att vi ger inte upp och att det blir en valfråga.

Det gjorde partiet inte. De valde en ansvarslös väg ut, där de är påväg att äventyra överenskommelsen med Vänsterpartiet.

Obegripligt och onödigt, Socialdemokraterna.

Like what you read? Give Johannes Carlsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.