Svensk media förvirrar läsarna när det gäller det amerikanska valet

En snabb googling på hur svensk media rapportat från det amerikanska presidentvalet ger följande träffar.

Det samtliga artiklar har gemensamt är att de rapporterar från nationella opinionsmätningar mellan de två partiernas presidentkandidater. Där av, exempelvis, rubriken “Trump knappar in”. Inte någonstans får läsaren information om att det är 270 elektorsröster som AVGÖR valet, och hur det faktiskt ser ut i de delstaterna som avgör presidentvalet. I sammanhanget bör nämnas att de här artiklarna är från innan partiernas konvent. Det vill säga, innan Donald Trump och Hillary Clinton officiellt blev sina respektive partiers presidentkandidater, men det följer ändå en trend. En oroande och vilseledande trend.

Amerikanska presidentval avgörs nämligen inte av en enkel omrösning mellan två partiers presidentkandidater. Det innebär inte att de är oviktiga. Exempelvis går det många gånger att se en trend och oftast vinner den kandidat som fått mest röster också valet (med ett undantag, valet 2000). Men det är inte avgörande. För valsystemet är ett annat.

När svensk media har rubriker med att en kandidat knappar in är det många gånger meningslösa siffror. Att exempelvis Trump knappat in på Clinton betyder ingenting om man inte kompletterar med att rapportera om siffror i de viktiga delstaterna, och vägen till 270 elektorsröster.

De siffrorna, ironiskt nog, kan berätta en annan verklighet. Som läget nu, exempelvis, där Hillary Clinton har ett stort övertag och i själva verket har 270 elektorsröster i sin hand. Till Aftonbladets förtjänst har de en artikel från igår om att Clinton leder i Florida, 45–40. Det är bra och lite mindre förvirrande.

Men om nu svensk media ska rapportera om nationella opinionsmätningar, vilket de med fördel gärna får göra då de fyller en funktion, bör de komplettera med en uppdatering i de viktigaste delstaterna och vem som faktiskt har övertaget i kampen om 270 elektorsröster.

Med rubriker som ovan får man säkerligen många klick och oroliga själar som, utan vetskap om det amerikanska valsystemet, tror Donald Trump är på väg att bli nästa president. Men man riskerar också lura sina läsare.

Den som vill får avgöra vad som är värst. Att lura sina egna läsare eller faktiskt visa att man inte förstår det amerikanska valsystemet.