SVT måste ta ansvar

I går kom Sverigedemokraterna med ett oseriöst utspel helt i linje med deras ovilja att tro på klimatförändringarna. De ville skära ner i anslagen till SMHI och anklagade myndigheten för propaganda. Propaganda, helt enkelt, för att de till skillnad från Sverigedemokraterna tror på vetenskapen. Det ledde till några artiklar i de olika kvällstidningarna. Det om det. Trams och oseriöst. Ett parti som vägrar tro på vetenskapen bör man inte lägga mer energi på.

Sveriges Television hade dock en annan uppfattning. De bjöd till kvällens Aktuellt in ansvarigt statsråd, miljöminister Karolina Skog (MP) och bad henne på fullaste allvar recensera SMHI, vilket hon givetvis varken ska eller bör göra i sin roll. Sedan bjöd de in en SD företrädare, Martin Kinnunen. Så blev det en debatt, precis som vilken som helst.

Klimatförändringarna är på riktigt och forskare har enhälligt slagit fast att det beror på mänskliga faktorer. Det är således ingen debatt man kan ha som man har i andra frågor som höjd eller sänkt skatt. Antingen tror man på vetenskapen, och förhåller sig till den, eller så skiter man i det. För att ta ett absurt men talande exempel. Det är allmänt vedertaget att förintelsen ägde rum, därför är det inget som debatteras längre. Inte heller huruvida jorden är rund eller platt.

Varför Public Service på bästa sätt initierar i en sådan debatt är obegripligt och faktiskt rent ut sagt skrämmande. De har också ett ansvar som journalister att förhålla sig till någon slags vetenskap, och rimlighet.

Sverigedemokraterna fick lite extra uppmärksamhet och deras ovilja att tro på vetenskapen behandlades som vilken fråga som helst.

Bli inte förvånade om Aktuellt i framtiden bjuder in folk som tror på judiska konspirationsteorier.

Aktuellt borde försöka återgå till sitt journalistiska uppdrag. Granska makten. Förhålla sig till vetenskap och vedertagen fakta. Inte tvärtom.

Like what you read? Give Johannes Carlsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.