SVT tycker uppenbarligen rasister har intressanta lösningar i migrationspolitiken

Sveriges Televisions Agenda bjöd ikväll för, oklart hur många gånger i ordningen, in rasistpartiet Sverigedemokraterna för att diskutera migration tillsammans med en person från Vänsterpartiet. Eller för att konkretisera, bland annat kostnaden för ensamkommande flyktingbarn.

För media finns det självklart en tjusning i att bjuda in ett parti som inte vill att människor kommer hit eftersom de hatar folk från andra länder. På andra kanten ska det då finnas ett parti som står upp för öppenhet. Vipps. Där har vi två ytterligheter mot varandra. Det kanske blir en högljudd debatt.

Men någonstans måste man ifrågasätta det konstruktiva och ansvarsfulla i att bjuda in ett parti byggt på rasism för att diskutera migration och dess utmaningar. De vill inte att människor kommer hit utan vill stänga gränserna i hög grad. Ett sådant parti ska diskutera migration. De flesta hör själva hur det låter. Rasisterna vill inte ha människor här. Punkt slut. SVT bryr sig tydligen inte om det och på bästa sändningstid får partiet kring sin profilfråga prata om hur de vill slänga ut människor ur landet.

Det är vad media, i det här fallet SVT, bidrar till nu. En rimligare, rentav konstruktiv debatt, skulle vara mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Båda partierna står för öppenhet men har olika lösningar på integrationsfrågan. Centerpartiet vill exempelvis rucka på den svenska modellen. Det vill inte Vänsterpartiet. En sådan debatt skulle blivit i grunden rätt tydlig vad som är höger och vad som är vänster, men med utgångspunkt att människor ska få en fristad här, och vi ska vara ett öppet land. Dessutom skulle det ta död på myten om hur alla tycker likadant i migrationsfrågan. Eller varför inte bjuda in någon av de tre borgerliga partierna (KD, M eller FP) som vill minska invandringen? De säger det inte rent ut men deras förslag talar sitt tydliga språk. Det skulle också blir en mer konstruktiv debatt för de vill i alla fall inte, rakt upp och ner, slänga ut människor ur landet och gigantiskt minska invandringen.

SVT skulle kunna initierat en debatt hur vi på ett mer effektivt sätt tog emot människor på flykt mellan partier med olika lösningar. Istället ville de ha en debatt mellan rasisterna på ena sidan, som vill slänga ut människor ur landet, och ett parti som inte vill det.

Det är ansvarslöst och faktiskt rent motbjudande.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Johannes Carlsson’s story.