Parvessa on voimaa — “Silakat” on rivikansalaisten vastalause rasismille, populismille ja vihaa lietsovalle politiikalle

Johannes Koski
Dec 25, 2019 · 4 min read
Silakka on saalismäärältään Suomen tärkein kala. Voisiko se olla meidän vastineemme Italian “sardiiniliikkeelle”?

Mikä “Silakat” on?

Ryhmämme on perustettu vasta eilen, joten haemme luonnollisesti yhä muotoamme. Parvemme Twitterissä on jo kasvanut reilusti yli tuhanteen seuraajaan (lisäys 27.12.: yli 5000 seuraajaa).

Edustamme rauhanomaista vastavoimaa populistiselle, vihaa ja rasismia provosoivalle politiikalle. Olemme muista tahoista riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton ryhmä ihmisoikeuksia arvostavia rivikansalaisia.

Listasimme tähän ajatuksia siitä, mitä haluaisimme olla:

 • Inspiraationamme toimii Italian “sardiiniliike”, mutta olemme täysin siitä ja muista kansainvälisistä tahoista riippumaton, suomalainen ilmiö
 • Olemme rauhanomainen ruohonjuuritason ryhmä
 • Painotamme jakamattomia ihmisoikeuksia sekä lasten oikeuksia
 • Olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton: tapahtumiin ei oteta puoluetunnuksia emmekä sijoitu poliittiselle vasemmisto–oikeisto-akselille
 • Annamme tukemme demokratian ja oikeusvaltion puolustamiselle
 • Arvostamme yhdenvertaisuutta ja rasismin vastaista työtä: sanomme “EI” rasismille, fasismille ja etnonationalismille
 • Kannatamme työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi: sanomme “EI” ilmastodenialismille
 • Kunnioitamme tieteellistä tutkimusta: sanomme “EI” disinformaation levittämiselle
 • Olemme vastuullisen journalismin ystäviä: sanomme “EI” vale-, viha- ja vastamedioille
 • Uskomme rakentavaan poliittiseen keskusteluun: sanomme “EI” aggressiiviselle populismille

Mitä “Silakat” tekevät?

Suunnittelemme parhaillaan flash mob -tyyppistä, rauhanomaista mielenilmausta. Toimimme kerääntymällä sovittuna aikana yhdessä seisomaan hiljaa ennalta valitussa paikassa. Parvemme kokoontuvat esimerkiksi Narinkkatorilla Helsingissä ja muilla vastaavilla paikoilla muissa kaupungeissa.

Missä ja milloin “Silakat” kokoontuvat?

Pyrimme järjestämään ensimmäisen tapahtuman tammi–helmikuussa. Kerromme lisää heti kun ensimmäisen mielenilmauksen tarkka ajankohta ja paikka/paikat on päätetty.

Miten “Silakat” sai alkunsa?

Perustin tuttavieni kanssa Twitteriin Silakkaliike-nimisen tilin 25.12.2019, käytyäni ensin aiheesta keskustelua kyseisessä palvelussa. Tili sai tuhat seuraajaa alle vuorokaudessa.

Olemme tämän jälkeen perustaneet työryhmän ja suunnittelemme rauhanomaista mielenilmausta, joka toteutetaan ilman poliittisia tunnuksia.

“Silakat” toimii työnimenämme toistaiseksi. Tulevaisuus näyttää olemmeko silakoita, muikkuja vai ihmisoikeuksien ja rakentavan politiikan puolustajia ilman maskotteja.

Miksi “Silakat” perustettiin?

Tänä jouluna nähtiin jotain poikkeuksellisen julmaa. Kymmenet aikuiset jahtasivat autoilla ja jalan kahta al-Holin leiriltä Suomeen turvaan tuotua alle 7-vuotiasta lasta. Nämä rasistiset tahot lähettivät jahdistaan live-striimejä YouTube-kanavillaan. Sadat ihmiset katsoivat striimejä ja kirjoittivat halventavia kommentteja lapsista, ohjasivat striimaajia saamaan lapset kiinni sekä selvittivät yhdessä joukkoistetusti virkailijoiden nimiä.

Kuvakaappaukset lapsia vainonneiden tahojen YouTube-striimistä, striimin chatista sekä twiiteistä

Lasten vainoaminen lentokentällä ei riittänyt näille äärioikeiston toimijoille. Lisäksi onnistuttiin jakamaan lapsista video, josta he ovat tunnistettavissa. Erityisen ahdistavaa tässä tapahtumaketjussa oli se, että perussuomalaisten Helsingin piirijärjestö alkoi myös jakamaan em. videotallennetta. On pelottavaa, että tällä hetkellä mielipidemittausten mukaan suosituimman puolueen – 24 % kannatuksella – virallinen piirijärjestö oli mukana tässä epäinhimillisessä vainossa.

Tässä kuvakaappaus PS:n Helsingin piirijärjestön twiitistä sekä ote Saku Timosen tapahtumia käsittelevästä blogikirjoituksesta:

Kuvakaappaus PS:n Helsingin piirijärjestön twiitistä

Oululainen kaupunginvaltuutettu … jakoi sosiaalisessa mediassa ilmeisesti kurdien kuvaaman videon. Siinä näytettiin kurdiviranomaisten ja Suomen ulkoministeriön virkamiehen lisäksi myös kahta nyt Suomeen palautettua lasta. Lapset ovat selvästi tunnistettavissa, ja heidän nimiään ja olinpaikkaansa kaiveltiin somessa kiivaasti esille. Suomalaisen virkamiehen nimi kerrottiin, ja uhoamisesta päätellen hän joutuu maalitetuksi ja tulee saamaan kosolti törkypostia.

Tämä on jo puhdasta ilkeyttä ja alastomuudessaan äärimmäisen rumaa pahuutta. Nyt netin törkyosasto keskittyy vihaamaan kahta pikkulasta ja kirjoittelemaan hävyttömyyksiä työtään hoitavalle virkamiehelle. Tähän toimintaan yllyttää suurimman oppositiopuolueen paikallisosasto. Nämä ihmiset pitävät itseään isänmaallisina ja julistavat puhuvansa kansan äänellä.

Saku Timonen: Rauhaa ja hyvää tahtoa (24.12.2019)

Nämä tapahtumat todistavat surullisen selvästi sen, että rasismia ja vihaa lietsova populistinen politiikka on mennyt liian pitkälle.

Emmehän me ole kansa, joka jahtaa autoilla alle 7-vuotiaita lapsia kesken joulupyhien?

Emmehän me ole kansa, jonka poliitikot marssivat ja illallistavat uusnatsien kanssa?

Emmehän me ole kansa, joka unohtaa jakamattomat ihmisoikeudet ja lasten oikeudet?

On mielestämme tullut aika näyttää, että nyt riittää. Rauhanomaisesti. Yhdessä. Yli puoluerajojen.

Poliittisen kielenkäytön rapautuminen

Samoin kuin Italian sardiiniliike, mekin olemme huolissamme siitä, miten rumaksi poliittinen kielenkäyttö on muuttunut. Jopa eduskunnan seinien sisällä kuullaan päivittäin rasismia ja muita asiattomuuksia. Tällaisella huonon esimerkin näyttämisellä on suorat vaikutukset siihen, miten kansalaiset viestivät keskenään. Viha kutsuu lisää vihaa.

On sanomattakin selvää, että tällaisen aggressiivisen, vihaa ja rasismia nostattavan poliittisen viestinnän leviäminen ei johda hyvään.

Meidän on yhdessä rivikansalaisina sanottava tälle selvä “EI”.

Otamme mallia Italian sardiiniliikkeestä

Italian “Sardiinit” Roomassa 14.12.2019. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Haemme inspiraatiota Italiassa nousseesta sardiiniliikkeestä, joka vastustaa oikeistopopulisti Matteo Salvinin La Lega -puoluetta:

Neljän bolognalaisnuoren perustama sardiiniliike on kasvanut muutamassa viikossa massaliikkeeksi, joka vetää täyteen Rooman tunnetuimman mielenosoitusaukion.

Salvini ja hänen hengenheimolaisensa keskittyvät pelon ja vastakkainasettelun luomiseen. Politiikasta on tullut loanheittoa, Gareffa linjaa.

Hänen mukaansa populismi tarjoaa helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat luonteeltaan monisyisiä.

Gareffan mielestä Italiassa on valtava määrä nuoria, jotka kokevat tällaisen populismin vastenmieliseksi. Nuoret eivät kuitenkaan näe politiikkaa itselleen luontaiseksi tavaksi vaikuttaa.

– Me emme ole puolue, emmekä edes liike. On helpointa, jos ajattelet sardiineita yhteiskunnallisena ilmiönä, Gareffa luonnehtii mielenilmauksia.

Hänen mukaansa on tärkeää, että kansalaiset ilmaisevat pettymyksensä nykypolitiikkaan. Sardiinien toimintamallia on usein verrattu Greta Thunbergin perustamaan ilmastolakkoliikkeeseen, ja nämä kaksi liikettä ovatkin usein esiintyneet rinta rinnan.

Yle: Mikä on Italian nopeasti kasvava sardiiniliike ja miksi se vetoaa erityisesti nuoriin? (20.12.2019)

Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteyttä sähköpostilla: silakkaliike@gmail.com.

Seuraa Silakoita Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa!

Terkuin

 • Assi Uuskallio
 • Atte Ahokas
 • Fatima Verwijnen
 • Johannes Koski
 • Joanna Kuru
 • Katriina Valli
 • Leena Rossi
 • Lotta Rytkönen
 • Pipsa Aro
 • Sanna Karvonen
 • Tiia Lehtonen
 • Utu-Taival Matzon

ja muut Silakat (yhteensä yli 11 000 seuraajaa eri kanavissa 28.12. klo 22)

  Johannes Koski

  Written by

  Isä. Scifi-nörtti. Johtaja pelialalla. Ollut mukana perustamassa kiusaamisesta vapaata Safepoint-peliyhteisöä, Puolustajien tukiryhmää sekä Silakkaliikettä.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade