Introvert eller extrovert? Lär dig använda dina styrkor.

Krönika #132. Hur företag kan lära sig att använda styrkorna hos både introverta och extroverta.

De senaste månaderna har jag träffat flera personer som presenterat sig som introverta eller extroverta. Min förutfattade känsla har varit att se extrovert som en styrka och introvert som en svaghet, men jag har förstått att det bara handlar om min egen okunskap. Det finns styrkor och svagheter i båda personligheterna (såklart). Min nyfikenhet kring ämnet har lett till mer insikter och nu vill jag dela med mig av det jag lärt mig om hur extroverta och introverta fungerar i sin arbetsroll.

Min insikt är att alla företag kan använda de olika personligheternas styrkor för att bli mer framgångsrika.

Låt oss börja med vilka styrkor som introverta respektive extroverta har:

Extroverta personers styrkor

 1. Karisma — En stark karisma är en attraktiv egenskap som ofta kan användas i nya kontaktytor och i uppstarten av relationer, projekt och förändringsarbete.
 2. Riskbenägenhet — Att våga innebär att se nya möjligheter och att vilja testa nya idéer. Alla som vill utveckla sin affär behöver ta risker.
 3. Nätverkande — En fallenhet för nätverkande är viktig både för att få kontakt och för att utveckla långsiktiga relationer.
 4. Positivism — Att bidra med en positiv och optimistisk energi behövs när det är bakslag och går tungt, men det är också en viktig del av både problemlösning och framdrift.

Introverta personers styrkor

 1. Passionerad — Att gå in för en uppgift är en värdefull egenskap och leder ofta till både drivkraft och fördjupad kunskap.
 2. Reflekterande — En person som reflekterar tar ofta mer balanserade beslut som baseras på flera perspektiv. Att vara reflekterande bidrar också till egen utveckling och mognad.
 3. Motiverad — Att vara motiverad är själva bränslet och skapar självständighet och resultatfokus.
 4. Inlyssnande — En person som på riktigt lyssnar på andra kan ofta leda andra på ett bra sätt. Det är också en egenskap som är väldigt värdefull i försäljning och affärssammanhang.

Vad extroverta och introverta behöver jobba med

De som har insikten om sin personlighet kan lära sig att använda styrkorna, men även att identifiera utmaningarna så att de inte blir lika stora. Det här är ju även relevanta insikter för kollegor och chefer för att kunna förstå och stötta.

Utmaningar för extroverta

 • Lära sig att förstå andra bättre. Inte bara lyssna utan verkligen förstå.
 • Hantera impulser. Att bli mer reflekterande.
 • Långsiktighet. Träna för att bli mer uthålliga, inte bara starta saker.

Utmaningar för introverta

 • Bli bättre på att planera för eget arbete och arbete i team eller externt arbete. Det blir både mer effektivt och underlättar samarbetsförmågan.
 • Lära sig att tala inför andra, presentera saker och vara mer delaktig i diskussioner. Det ökar möjligheten att påverka och i slutändan att faktiskt få igenom både åsikter och idéer.
 • Träna på att möta nya människor i olika sammanhang. Det skapar ett större eget nätverk och delaktighet att vara med och forma även i början av olika arbetsprocesser.

Ja, de som är extroverta behöver helt enkelt utveckla sin introverta förmåga och tvärtom kan man sammanfatta det.

Jag tycker att det här är oerhört spännande och min uppmaning till dig är att du ska börja iaktta dina kollegor på jobbet. Är de extroverta eller introverta? Vilka styrkor har de och vad behöver du tänka på för att få samarbetet att fungera bättre?

Naturligtvis är det ju också bra att själv fundera på om du är extrovert eller introvert. Ökad självinsikt = bättre framtidsutsikt.